Nazwa instytucji: Politechnika Rzeszowska
Komentarze: 1FS-DI
Wykład: Przedmiot wybieralny I - Podstawy elektrotechniki dla nieelektryków będzie co tydzień przez pierwsze 8 tygodni.
- Dotyczy L1, L6, Wprowadzenie do programowania w języku Python, projekty w sali <do ustalenia>
- Dotyczy, L7, Wprowadzenie do programowania w języku Python, projekty w sali F.301

2FS-DI
Wykłady:
- Optymalizacja dyskretna
- Szeregi czasowe
- Programowanie liniowe
będą co tydzień przez pierwsze 8 tygodni

- Administracja systemów bazodanowych, projekty w sali F.304

- Administracja systemów rozproszonych, projekty rozpoczynają się od drugiego tygodnia semestru

Wychowanie fizyczne do wyboru jedna z grup (zapisy na hali):
- hala (poniedziałek 10.30)
- fitness (poniedziałek 10.30)
- pływalnia (poniedziałek 19.30)

3FS-DI
- Usługi sieciowe w biznesie, projekty w sali F.501
- Wielowymiarowa analiza danych, projekty w sali F.304

1FS-DU
- Przedmiot wybieralny I, projekty w sali F.304
- Polityka cyberbezpieczeństwa danych, projekty w sali F.304

1FK/E-DU
- Laboratoria z przedmiotu „Wybrane zagadnienia badań reprezentacyjnych” rozpoczynają się w 19 kwietnia i odbywać się będą w ciągu ostatnich 8 tygodni semestru.
- Wykłady z ostatnich trzech piątków B, z przedmiotów: „Ocena efektywności inwestycji” oraz „Wybrane zagadnienia badań reprezentacyjnych” odbędą się w 6 pierwszych śród semestru w godz. 8:45-10:15 w sali P-22 (wykład z OEI w środy A, natomiast wykład z WZBR w środy B).

Table of contents

 

Politechnika Rzeszowska
1FKL-L1
Poniedziałek A Poniedziałek B Wtorek A Wtorek B Środa A Środa B Czwartek A Czwartek B Piątek A Piątek B
7:00-7:45 -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- 7:00-7:45
7:45-8:30 --- --- --- --- --- ---
1FKL-W1
Wstęp do matematyki finansowej (FKL2) - W30
Rzepka Beata (FM)
V.13
1FKL-W1
Wstęp do matematyki finansowej (FKL2) - W30
Rzepka Beata (FM)
V.13
--- --- 7:45-8:30
8:45-9:30 --- ---
1FKL-W1
Wstęp do informatyki (FKL2) - W15
Włoch Andrzej (FB)
V.13
---
1FKL-W1
Ekonomia II (FKL2) - W30
Misiak Tomasz (ZE)
F.402
1FKL-W1
Ekonomia II (FKL2) - W30
Misiak Tomasz (ZE)
F.402
1FKL-C1
Algebra liniowa (FKL2) - C30
Ochab Justyna (FM)
P.20
1FKL-C1
Algebra liniowa (FKL2) - C30
Ochab Justyna (FM)
P.20
8:45-9:30
9:30-10:15 --- --- ---
1FKL-C1
Wstęp do matematyki finansowej (FKL2) - C15
Rzepka Beata (FM)
V.13
1FKL-C1
Wstęp do matematyki finansowej (FKL2) - C15
Rzepka Beata (FM)
V.13
9:30-10:15
10:30-11:15
1FKL-W1
Analiza matematyczna II (FKL2) - W60
Banaś Józef (FM)
P.15
1FKL-W1
Analiza matematyczna II (FKL2) - W60
Banaś Józef (FM)
P.15
1FKL-W1
Analiza matematyczna II (FKL2) - W60
Banaś Józef (FM)
P.15
1FKL-W1
Analiza matematyczna II (FKL2) - W60
Banaś Józef (FM)
P.15
1FKL-C1
Ekonomia II (FKL2) - C30
Misiak Tomasz (ZE)
F.402
1FKL-C1
Ekonomia II (FKL2) - C30
Misiak Tomasz (ZE)
F.402
1FKL-W1
Matematyka dyskretna (FKL2) - W30
Bednarz Paweł (FD)
V.5
1FKL-W1
Matematyka dyskretna (FKL2) - W30
Bednarz Paweł (FD)
V.5
1FKL-C1
Analiza matematyczna II (FKL2) - C60
Olszowy Leszek (FM)
P.9
1FKL-C1
Analiza matematyczna II (FKL2) - C60
Olszowy Leszek (FM)
P.9
10:30-11:15
11:15-12:00 11:15-12:00
12:15-13:00
Wstęp do informatyki (FKL2) - L30
Włoch Andrzej (FB)
L.100A
Wstęp do informatyki (FKL2) - L30
Włoch Andrzej (FB)
L.100A
1FKL-W1
Algebra liniowa (FKL2) - W30
Chlebowicz Agnieszka (FM)
V.13
1FKL-W1
Algebra liniowa (FKL2) - W30
Chlebowicz Agnieszka (FM)
V.13
--- --- --- --- --- --- 12:15-13:00
13:00-13:45 --- --- --- --- --- --- 13:00-13:45
14:00-14:45 --- ---
1FKL-C1
Matematyka dyskretna (FKL2) - C15
Bednarz Paweł (FD)
V.5
---
1FKL-C1
Analiza matematyczna II (FKL2) - C60
Olszowy Leszek (FM)
P.9
1FKL-C1
Analiza matematyczna II (FKL2) - C60
Olszowy Leszek (FM)
P.9
1FKL-C1
Metody rozwiązywania problemów matematycznych (FKL2) - C30
Dronka Janusz (FA)
F.402
1FKL-C1
Metody rozwiązywania problemów matematycznych (FKL2) - C30
Dronka Janusz (FA)
F.402
--- --- 14:00-14:45
14:45-15:30 --- --- --- --- -x- 14:45-15:30
15:45-16:30 --- --- --- --- --- --- --- --- -x- --- 15:45-16:30
16:30-17:15 -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- 16:30-17:15
17:30-18:15 -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- 17:30-18:15
18:15-19:00 -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- 18:15-19:00
19:15-20:00 -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- 19:15-20:00
20:00-20:45 -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- 20:00-20:45
Plan zajęć wygenerowany przez FET 6.8.4 w 6.03.2023 17:15

back to the top

Politechnika Rzeszowska
1FKL-L2
Poniedziałek A Poniedziałek B Wtorek A Wtorek B Środa A Środa B Czwartek A Czwartek B Piątek A Piątek B
7:00-7:45 -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- 7:00-7:45
7:45-8:30 --- --- --- --- --- ---
1FKL-W1
Wstęp do matematyki finansowej (FKL2) - W30
Rzepka Beata (FM)
V.13
1FKL-W1
Wstęp do matematyki finansowej (FKL2) - W30
Rzepka Beata (FM)
V.13
--- --- 7:45-8:30
8:45-9:30
Wstęp do informatyki (FKL2) - L30
Włoch Andrzej (FB)
L.100A
Wstęp do informatyki (FKL2) - L30
Włoch Andrzej (FB)
L.100A
1FKL-W1
Wstęp do informatyki (FKL2) - W15
Włoch Andrzej (FB)
V.13
---
1FKL-W1
Ekonomia II (FKL2) - W30
Misiak Tomasz (ZE)
F.402
1FKL-W1
Ekonomia II (FKL2) - W30
Misiak Tomasz (ZE)
F.402
1FKL-C1
Algebra liniowa (FKL2) - C30
Ochab Justyna (FM)
P.20
1FKL-C1
Algebra liniowa (FKL2) - C30
Ochab Justyna (FM)
P.20
8:45-9:30
9:30-10:15 ---
1FKL-C1
Wstęp do matematyki finansowej (FKL2) - C15
Rzepka Beata (FM)
V.13
1FKL-C1
Wstęp do matematyki finansowej (FKL2) - C15
Rzepka Beata (FM)
V.13
9:30-10:15
10:30-11:15
1FKL-W1
Analiza matematyczna II (FKL2) - W60
Banaś Józef (FM)
P.15
1FKL-W1
Analiza matematyczna II (FKL2) - W60
Banaś Józef (FM)
P.15
1FKL-W1
Analiza matematyczna II (FKL2) - W60
Banaś Józef (FM)
P.15
1FKL-W1
Analiza matematyczna II (FKL2) - W60
Banaś Józef (FM)
P.15
1FKL-C1
Ekonomia II (FKL2) - C30
Misiak Tomasz (ZE)
F.402
1FKL-C1
Ekonomia II (FKL2) - C30
Misiak Tomasz (ZE)
F.402
1FKL-W1
Matematyka dyskretna (FKL2) - W30
Bednarz Paweł (FD)
V.5
1FKL-W1
Matematyka dyskretna (FKL2) - W30
Bednarz Paweł (FD)
V.5
1FKL-C1
Analiza matematyczna II (FKL2) - C60
Olszowy Leszek (FM)
P.9
1FKL-C1
Analiza matematyczna II (FKL2) - C60
Olszowy Leszek (FM)
P.9
10:30-11:15
11:15-12:00 11:15-12:00
12:15-13:00 --- ---
1FKL-W1
Algebra liniowa (FKL2) - W30
Chlebowicz Agnieszka (FM)
V.13
1FKL-W1
Algebra liniowa (FKL2) - W30
Chlebowicz Agnieszka (FM)
V.13
--- --- --- --- --- --- 12:15-13:00
13:00-13:45 --- --- --- --- --- --- --- --- 13:00-13:45
14:00-14:45 --- ---
1FKL-C1
Matematyka dyskretna (FKL2) - C15
Bednarz Paweł (FD)
V.5
---
1FKL-C1
Analiza matematyczna II (FKL2) - C60
Olszowy Leszek (FM)
P.9
1FKL-C1
Analiza matematyczna II (FKL2) - C60
Olszowy Leszek (FM)
P.9
1FKL-C1
Metody rozwiązywania problemów matematycznych (FKL2) - C30
Dronka Janusz (FA)
F.402
1FKL-C1
Metody rozwiązywania problemów matematycznych (FKL2) - C30
Dronka Janusz (FA)
F.402
--- --- 14:00-14:45
14:45-15:30 --- --- --- --- -x- 14:45-15:30
15:45-16:30 --- --- --- --- --- --- --- --- -x- --- 15:45-16:30
16:30-17:15 -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- 16:30-17:15
17:30-18:15 -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- 17:30-18:15
18:15-19:00 -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- 18:15-19:00
19:15-20:00 -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- 19:15-20:00
20:00-20:45 -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- 20:00-20:45
Plan zajęć wygenerowany przez FET 6.8.4 w 6.03.2023 17:15

back to the top

Politechnika Rzeszowska
2FKL-L1
Poniedziałek A Poniedziałek B Wtorek A Wtorek B Środa A Środa B Czwartek A Czwartek B Piątek A Piątek B
7:00-7:45 -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- 7:00-7:45
7:45-8:30 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- 7:45-8:30
8:45-9:30 --- ---
2FKL-W1
Analiza matematyczna IV (FKL4) - W30
Chlebowicz Agnieszka (FM)
V.5
2FKL-W1
Analiza matematyczna IV (FKL4) - W30
Chlebowicz Agnieszka (FM)
V.5
2FKL-W1
Rachunek prawdopodobieństwa (FKL4) - W30
Startek Mariusz (FB)
P.9
2FKL-W1
Rachunek prawdopodobieństwa (FKL4) - W30
Startek Mariusz (FB)
P.9
2FKL-C1
Proseminarium (FKL4) - C30
Górnicki Jarosław (FA)
P.9
2FKL-C1
Proseminarium (FKL4) - C30
Górnicki Jarosław (FA)
P.9
2FKL-W1
Wstęp do teorii funkcji zespolonych (FKL4) - W30
Piejko Krzysztof (FB)
F.402
2FKL-W1
Wstęp do teorii funkcji zespolonych (FKL4) - W30
Piejko Krzysztof (FB)
F.402
8:45-9:30
9:30-10:15 --- --- 9:30-10:15
10:30-11:15
2FKL-W1
Ochrona własności intelektualnej (FKL4) - W15
Kosior Elżbieta (ZP)
P.22
2FKL-W1
Technologia informacyjna (FKL4) - W15
Rejwer-Kosińska Ewa (FB)
V.13
2FKL-W1
Równania różniczkowe (FKL4) - W30
Bednarz Urszula (FD)
V.5
2FKL-W1
Równania różniczkowe (FKL4) - W30
Bednarz Urszula (FD)
V.5
--- ---
2FKL-C1
Język angielski (FKL4) - K30
Kozik Agnieszka (DJ)
J.002
2FKL-C1
Język angielski (FKL4) - K30
Kozik Agnieszka (DJ)
J.002
2FKL-C1
Wstęp do teorii funkcji zespolonych (FKL4) - C30
Piejko Krzysztof (FB)
F.402
2FKL-C1
Wstęp do teorii funkcji zespolonych (FKL4) - C30
Piejko Krzysztof (FB)
F.402
10:30-11:15
11:15-12:00 --- --- 11:15-12:00
12:15-13:00
Technologia informacyjna (FKL4) - L15
Rejwer-Kosińska Ewa (FB)
L.110
---
2FKL-C1
Równania różniczkowe (FKL4) - C30
Bednarz Urszula (FD)
V.5
2FKL-C1
Równania różniczkowe (FKL4) - C30
Bednarz Urszula (FD)
V.5
2FKL-C1
Rachunek prawdopodobieństwa (FKL4) - C30
Startek Mariusz (FB)
P.20
2FKL-C1
Rachunek prawdopodobieństwa (FKL4) - C30
Startek Mariusz (FB)
P.20
2FKL-C1
Analiza matematyczna IV (FKL4) - C30
Chlebowicz Agnieszka (FM)
P.22
2FKL-C1
Analiza matematyczna IV (FKL4) - C30
Chlebowicz Agnieszka (FM)
P.22
--- --- 12:15-13:00
13:00-13:45 --- --- --- 13:00-13:45
14:00-14:45
2FKL-C1
Wychowanie fizyczne (FKL4) - C30
Gardzińska Adrianna (DL)
Ł.31_32_33
2FKL-C1
Wychowanie fizyczne (FKL4) - C30
Gardzińska Adrianna (DL)
Ł.31_32_33
--- --- --- ---
2FKL-C1
Humanistyczne zajęcia wybieralne 4.1 - Kreowanie wizerunku personalnego (FKL4) - C30
Wojciechowska Iwona (ZM)
P.22
2FKL-C1
Humanistyczne zajęcia wybieralne 4.1 - Kreowanie wizerunku personalnego (FKL4) - C30
Wojciechowska Iwona (ZM)
P.22
--- --- 14:00-14:45
14:45-15:30 --- --- --- --- --- -x- 14:45-15:30
15:45-16:30 --- --- --- --- --- --- --- --- -x- --- 15:45-16:30
16:30-17:15 -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- 16:30-17:15
17:30-18:15 -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- 17:30-18:15
18:15-19:00 -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- 18:15-19:00
19:15-20:00 -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- 19:15-20:00
20:00-20:45 -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- 20:00-20:45
Plan zajęć wygenerowany przez FET 6.8.4 w 6.03.2023 17:15

back to the top

Politechnika Rzeszowska
2FKL-L2
Poniedziałek A Poniedziałek B Wtorek A Wtorek B Środa A Środa B Czwartek A Czwartek B Piątek A Piątek B
7:00-7:45 -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- 7:00-7:45
7:45-8:30 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- 7:45-8:30
8:45-9:30 --- ---
2FKL-W1
Analiza matematyczna IV (FKL4) - W30
Chlebowicz Agnieszka (FM)
V.5
2FKL-W1
Analiza matematyczna IV (FKL4) - W30
Chlebowicz Agnieszka (FM)
V.5
2FKL-W1
Rachunek prawdopodobieństwa (FKL4) - W30
Startek Mariusz (FB)
P.9
2FKL-W1
Rachunek prawdopodobieństwa (FKL4) - W30
Startek Mariusz (FB)
P.9
2FKL-C1
Proseminarium (FKL4) - C30
Górnicki Jarosław (FA)
P.9
2FKL-C1
Proseminarium (FKL4) - C30
Górnicki Jarosław (FA)
P.9
2FKL-W1
Wstęp do teorii funkcji zespolonych (FKL4) - W30
Piejko Krzysztof (FB)
F.402
2FKL-W1
Wstęp do teorii funkcji zespolonych (FKL4) - W30
Piejko Krzysztof (FB)
F.402
8:45-9:30
9:30-10:15 --- --- 9:30-10:15
10:30-11:15
2FKL-W1
Ochrona własności intelektualnej (FKL4) - W15
Kosior Elżbieta (ZP)
P.22
2FKL-W1
Technologia informacyjna (FKL4) - W15
Rejwer-Kosińska Ewa (FB)
V.13
2FKL-W1
Równania różniczkowe (FKL4) - W30
Bednarz Urszula (FD)
V.5
2FKL-W1
Równania różniczkowe (FKL4) - W30
Bednarz Urszula (FD)
V.5
--- ---
2FKL-C1
Język angielski (FKL4) - K30
Kozik Agnieszka (DJ)
J.002
2FKL-C1
Język angielski (FKL4) - K30
Kozik Agnieszka (DJ)
J.002
2FKL-C1
Wstęp do teorii funkcji zespolonych (FKL4) - C30
Piejko Krzysztof (FB)
F.402
2FKL-C1
Wstęp do teorii funkcji zespolonych (FKL4) - C30
Piejko Krzysztof (FB)
F.402
10:30-11:15
11:15-12:00 --- --- 11:15-12:00
12:15-13:00 ---
Technologia informacyjna (FKL4) - L15
Rejwer-Kosińska Ewa (FB)
L.110
2FKL-C1
Równania różniczkowe (FKL4) - C30
Bednarz Urszula (FD)
V.5
2FKL-C1
Równania różniczkowe (FKL4) - C30
Bednarz Urszula (FD)
V.5
2FKL-C1
Rachunek prawdopodobieństwa (FKL4) - C30
Startek Mariusz (FB)
P.20
2FKL-C1
Rachunek prawdopodobieństwa (FKL4) - C30
Startek Mariusz (FB)
P.20
2FKL-C1
Analiza matematyczna IV (FKL4) - C30
Chlebowicz Agnieszka (FM)
P.22
2FKL-C1
Analiza matematyczna IV (FKL4) - C30
Chlebowicz Agnieszka (FM)
P.22
--- --- 12:15-13:00
13:00-13:45 --- --- --- 13:00-13:45
14:00-14:45
2FKL-C1
Wychowanie fizyczne (FKL4) - C30
Gardzińska Adrianna (DL)
Ł.31_32_33
2FKL-C1
Wychowanie fizyczne (FKL4) - C30
Gardzińska Adrianna (DL)
Ł.31_32_33
--- --- --- ---
2FKL-C1
Humanistyczne zajęcia wybieralne 4.1 - Kreowanie wizerunku personalnego (FKL4) - C30
Wojciechowska Iwona (ZM)
P.22
2FKL-C1
Humanistyczne zajęcia wybieralne 4.1 - Kreowanie wizerunku personalnego (FKL4) - C30
Wojciechowska Iwona (ZM)
P.22
--- --- 14:00-14:45
14:45-15:30 --- --- --- --- --- -x- 14:45-15:30
15:45-16:30 --- --- --- --- --- --- --- --- -x- --- 15:45-16:30
16:30-17:15 -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- 16:30-17:15
17:30-18:15 -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- 17:30-18:15
18:15-19:00 -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- 18:15-19:00
19:15-20:00 -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- 19:15-20:00
20:00-20:45 -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- 20:00-20:45
Plan zajęć wygenerowany przez FET 6.8.4 w 6.03.2023 17:15

back to the top

Politechnika Rzeszowska
3FKL-L1
Poniedziałek A Poniedziałek B Wtorek A Wtorek B Środa A Środa B Czwartek A Czwartek B Piątek A Piątek B
7:00-7:45 -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- 7:00-7:45
7:45-8:30
3FKL-W1
Matematyka ubezpieczeniowa (FKL6) - W30
Rybarska-Rusinek Liliana (FB)
V.5
3FKL-W1
Matematyka ubezpieczeniowa (FKL6) - W30
Rybarska-Rusinek Liliana (FB)
V.5
--- --- -x- -x- --- ---
3FKL-W1
Ekonomia matematyczna (FKL6) - W30
Wilczek Katarzyna (FB)
V.5
3FKL-W1
Ekonomia matematyczna (FKL6) - W30
Wilczek Katarzyna (FB)
V.5
7:45-8:30
8:45-9:30
3FKL-C1
Repetytorium dyplomowe II (FKL6) - C30
Lecko Millenia (FM)
P.9
3FKL-C1
Repetytorium dyplomowe II (FKL6) - C30
Lecko Millenia (FM)
P.9
-x- -x- --- --- 8:45-9:30
9:30-10:15
3FKL-C1
Matematyka ubezpieczeniowa (FKL6) - C15
Rybarska-Rusinek Liliana (FB)
V.5
3FKL-C1
Matematyka ubezpieczeniowa (FKL6) - C15
Rybarska-Rusinek Liliana (FB)
V.5
-x- -x- --- ---
3FKL-C1
Ekonomia matematyczna (FKL6) - C15
Wilczek Katarzyna (FB)
V.5
3FKL-C1
Ekonomia matematyczna (FKL6) - C15
Wilczek Katarzyna (FB)
V.5
9:30-10:15
10:30-11:15
3FKL-W1
Problemy współczesnej matematyki (FKL6) - W30
Kutniv Myroslav (FB)
P.9
3FKL-W1
Problemy współczesnej matematyki (FKL6) - W30
Kutniv Myroslav (FB)
P.9
3FKL-W1
Fizyka - OZE - przyszłość energetyczna (FKL6) - W30
Więcek Tomasz (FC)
S.2
3FKL-W1
Fizyka - OZE - przyszłość energetyczna (FKL6) - W30
Więcek Tomasz (FC)
S.2
-x- -x- --- ---
3FKL-W1
Wykład monograficzny IV - Teoria Galois (FKL6) - W30
Wajnryb Dov (FA)
P.22
3FKL-W1
Wykład monograficzny IV - Teoria Galois (FKL6) - W30
Wajnryb Dov (FA)
P.22
10:30-11:15
11:15-12:00 -x- -x- --- --- 11:15-12:00
12:15-13:00
Projekt dyplomowy (FKL6) - P30
Lecko Millenia (FM)
P.9
Projekt dyplomowy (FKL6) - P30
Lecko Millenia (FM)
P.9
3FKL-C1
Elementy matematyki wyższej po angielsku (FKL6) - C30
Michalski Adrian (FD)
P.22
3FKL-C1
Elementy matematyki wyższej po angielsku (FKL6) - C30
Michalski Adrian (FD)
P.22
-x- -x-
3FKL-W1
Zajęcia wybieralne 6.1 - Ekonometria (FKL6) - W30
Bród Dorota (FD)
V.5
3FKL-W1
Zajęcia wybieralne 6.1 - Ekonometria (FKL6) - W30
Bród Dorota (FD)
V.5
3FKL-C1
Wykład monograficzny IV - Teoria Galois (FKL6) - C15
Wajnryb Dov (FA)
P.22
--- 12:15-13:00
13:00-13:45 -x- -x- --- 13:00-13:45
14:00-14:45
3FKL-C1
Problemy współczesnej matematyki (FKL6) - C15
Kutniv Myroslav (FB)
P.9
--- --- --- -x- -x-
3FKL-C1
Zajęcia wybieralne 6.1 - Ekonometria (FKL6) - C30
Bród Dorota (FD)
V.5
3FKL-C1
Zajęcia wybieralne 6.1 - Ekonometria (FKL6) - C30
Bród Dorota (FD)
V.5
--- --- 14:00-14:45
14:45-15:30
3FKL-C1
Problemy współczesnej matematyki (FKL6) - C15
Kutniv Myroslav (FB)
P.9
--- --- --- -x- -x- --- -x- 14:45-15:30
15:45-16:30 --- --- --- --- -x- -x- --- --- -x- --- 15:45-16:30
16:30-17:15 -x- --- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- 16:30-17:15
17:30-18:15 --- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- 17:30-18:15
18:15-19:00 -x- --- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- 18:15-19:00
19:15-20:00 --- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- 19:15-20:00
20:00-20:45 -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- 20:00-20:45
Plan zajęć wygenerowany przez FET 6.8.4 w 6.03.2023 17:15

back to the top

Politechnika Rzeszowska
3FKL-L2
Poniedziałek A Poniedziałek B Wtorek A Wtorek B Środa A Środa B Czwartek A Czwartek B Piątek A Piątek B
7:00-7:45 -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- 7:00-7:45
7:45-8:30
3FKL-W1
Matematyka ubezpieczeniowa (FKL6) - W30
Rybarska-Rusinek Liliana (FB)
V.5
3FKL-W1
Matematyka ubezpieczeniowa (FKL6) - W30
Rybarska-Rusinek Liliana (FB)
V.5
--- --- -x- -x- --- ---
3FKL-W1
Ekonomia matematyczna (FKL6) - W30
Wilczek Katarzyna (FB)
V.5
3FKL-W1
Ekonomia matematyczna (FKL6) - W30
Wilczek Katarzyna (FB)
V.5
7:45-8:30
8:45-9:30
3FKL-C1
Repetytorium dyplomowe II (FKL6) - C30
Lecko Millenia (FM)
P.9
3FKL-C1
Repetytorium dyplomowe II (FKL6) - C30
Lecko Millenia (FM)
P.9
-x- -x- --- --- 8:45-9:30
9:30-10:15
3FKL-C1
Matematyka ubezpieczeniowa (FKL6) - C15
Rybarska-Rusinek Liliana (FB)
V.5
3FKL-C1
Matematyka ubezpieczeniowa (FKL6) - C15
Rybarska-Rusinek Liliana (FB)
V.5
-x- -x- --- ---
3FKL-C1
Ekonomia matematyczna (FKL6) - C15
Wilczek Katarzyna (FB)
V.5
3FKL-C1
Ekonomia matematyczna (FKL6) - C15
Wilczek Katarzyna (FB)
V.5
9:30-10:15
10:30-11:15
3FKL-W1
Problemy współczesnej matematyki (FKL6) - W30
Kutniv Myroslav (FB)
P.9
3FKL-W1
Problemy współczesnej matematyki (FKL6) - W30
Kutniv Myroslav (FB)
P.9
3FKL-W1
Fizyka - OZE - przyszłość energetyczna (FKL6) - W30
Więcek Tomasz (FC)
S.2
3FKL-W1
Fizyka - OZE - przyszłość energetyczna (FKL6) - W30
Więcek Tomasz (FC)
S.2
-x- -x-
Projekt dyplomowy (FKL6) - P30
Witowicz Paweł (FA)
P.20
Projekt dyplomowy (FKL6) - P30
Witowicz Paweł (FA)
P.20
3FKL-W1
Wykład monograficzny IV - Teoria Galois (FKL6) - W30
Wajnryb Dov (FA)
P.22
3FKL-W1
Wykład monograficzny IV - Teoria Galois (FKL6) - W30
Wajnryb Dov (FA)
P.22
10:30-11:15
11:15-12:00 -x- -x- 11:15-12:00
12:15-13:00 --- ---
3FKL-C1
Elementy matematyki wyższej po angielsku (FKL6) - C30
Michalski Adrian (FD)
P.22
3FKL-C1
Elementy matematyki wyższej po angielsku (FKL6) - C30
Michalski Adrian (FD)
P.22
-x- -x-
3FKL-W1
Zajęcia wybieralne 6.1 - Ekonometria (FKL6) - W30
Bród Dorota (FD)
V.5
3FKL-W1
Zajęcia wybieralne 6.1 - Ekonometria (FKL6) - W30
Bród Dorota (FD)
V.5
3FKL-C1
Wykład monograficzny IV - Teoria Galois (FKL6) - C15
Wajnryb Dov (FA)
P.22
--- 12:15-13:00
13:00-13:45 --- --- -x- -x- --- 13:00-13:45
14:00-14:45
3FKL-C1
Problemy współczesnej matematyki (FKL6) - C15
Kutniv Myroslav (FB)
P.9
--- --- --- -x- -x-
3FKL-C1
Zajęcia wybieralne 6.1 - Ekonometria (FKL6) - C30
Bród Dorota (FD)
V.5
3FKL-C1
Zajęcia wybieralne 6.1 - Ekonometria (FKL6) - C30
Bród Dorota (FD)
V.5
--- --- 14:00-14:45
14:45-15:30
3FKL-C1
Problemy współczesnej matematyki (FKL6) - C15
Kutniv Myroslav (FB)
P.9
--- --- --- -x- -x- --- -x- 14:45-15:30
15:45-16:30 --- --- --- --- -x- -x- --- --- -x- --- 15:45-16:30
16:30-17:15 -x- --- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- 16:30-17:15
17:30-18:15 --- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- 17:30-18:15
18:15-19:00 -x- --- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- 18:15-19:00
19:15-20:00 --- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- 19:15-20:00
20:00-20:45 -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- 20:00-20:45
Plan zajęć wygenerowany przez FET 6.8.4 w 6.03.2023 17:15

back to the top

Politechnika Rzeszowska
1FKU-L1
Poniedziałek A Poniedziałek B Wtorek A Wtorek B Środa A Środa B Czwartek A Czwartek B Piątek A Piątek B
7:00-7:45 -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x-
1FKU-W1
Ocena efektywności inwestycji (FKU2) - W30
Rzepka Beata (FM)
P.15
1FKU-W1
Ocena efektywności inwestycji (FKU2) - W30
Rzepka Beata (FM)
P.15
7:00-7:45
7:45-8:30
1FKU-W1
Wykład monograficzny I - Podstawy modelowania matematycznego (FKU2) - W30
Datsko Bohdan (FB)
V.13
1FKU-W1
Wykład monograficzny I - Podstawy modelowania matematycznego (FKU2) - W30
Datsko Bohdan (FB)
V.13
--- --- --- ---
1FKU-C1
Funkcje rzeczywiste (FKU2) - C45
Chlebowicz Agnieszka (FM)
P.22
1FKU-C1
Funkcje rzeczywiste (FKU2) - C45
Chlebowicz Agnieszka (FM)
P.22
7:45-8:30
8:45-9:30
1FKU-W1
Ekonomia (FKU2) - W30
Stec Artur (ZE)
P.22
1FKU-W1
Ekonomia (FKU2) - W30
Stec Artur (ZE)
P.22
Wybrane zagadnienia badań reprezentacyjnych (FKU2) - L15
Olszowy Leszek (FM)
L.110
Wybrane zagadnienia badań reprezentacyjnych (FKU2) - L15
Olszowy Leszek (FM)
L.110
1FKU-W1
Wybrane zagadnienia badań reprezentacyjnych (FKU2) - W30
Olszowy Leszek (FM)
P.15
1FKU-W1
Wybrane zagadnienia badań reprezentacyjnych (FKU2) - W30
Olszowy Leszek (FM)
P.15
8:45-9:30
9:30-10:15
Wykład monograficzny I - Podstawy modelowania matematycznego (FKU2) - L15
Datsko Bohdan (FB)
V.13
Wykład monograficzny I - Podstawy modelowania matematycznego (FKU2) - L15
Datsko Bohdan (FB)
V.13
9:30-10:15
10:30-11:15
1FKU-W1
Matematyczne podstawy kryptografii (FKU2) - W15
Wołowiec-Musiał Małgorzata (FD)
V.5
1FKU-C1
Matematyczne podstawy kryptografii (FKU2) - C15
Wołowiec-Musiał Małgorzata (FD)
V.5
1FKU-C1
Ekonomia (FKU2) - C30
Stec Artur (ZE)
P.20
1FKU-C1
Ekonomia (FKU2) - C30
Stec Artur (ZE)
P.20
Ocena efektywności inwestycji (FKU2) - L30
Ochab Justyna (FM)
V.13
Ocena efektywności inwestycji (FKU2) - L30
Ochab Justyna (FM)
V.13
--- ---
1FKU-C1
Wstęp do teorii gier (FKU2) - C15
Dronka Janusz (FA)
P.15
--- 10:30-11:15
11:15-12:00 --- --- --- 11:15-12:00
12:15-13:00
1FKU-C1
Matematyka wyższa po angielsku II (FKU2) - C30
Michalski Adrian (FD)
V.13
1FKU-C1
Matematyka wyższa po angielsku II (FKU2) - C30
Michalski Adrian (FD)
V.13
1FKU-W1
Analiza rynków kapitałowych (FKU2) - W30
Dudek Szymon (FM)
V.18
1FKU-W1
Analiza rynków kapitałowych (FKU2) - W30
Dudek Szymon (FM)
V.18
1FKU-W1
Funkcje rzeczywiste (FKU2) - W45
Banaś Józef (FM)
P.15
1FKU-W1
Funkcje rzeczywiste (FKU2) - W45
Banaś Józef (FM)
P.15
1FKU-W1
Wstęp do teorii gier (FKU2) - W15
Dronka Janusz (FA)
F.402
1FKU-C1
Analiza rynków kapitałowych (FKU2) - C15
Dudek Szymon (FM)
P.9
--- --- 12:15-13:00
13:00-13:45 --- --- 13:00-13:45
14:00-14:45 --- --- --- --- --- --- -x- -x- 14:00-14:45
14:45-15:30 --- --- --- --- --- --- --- --- -x- -x- 14:45-15:30
15:45-16:30 --- --- --- --- --- --- --- --- -x- -x- 15:45-16:30
16:30-17:15 -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- 16:30-17:15
17:30-18:15 -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- 17:30-18:15
18:15-19:00 -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- 18:15-19:00
19:15-20:00 -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- 19:15-20:00
20:00-20:45 -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- 20:00-20:45
Plan zajęć wygenerowany przez FET 6.8.4 w 6.03.2023 17:15

back to the top

Politechnika Rzeszowska
2FKU-L1
Poniedziałek A Poniedziałek B Wtorek A Wtorek B Środa A Środa B Czwartek A Czwartek B Piątek A Piątek B
7:00-7:45 -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- --- --- 7:00-7:45
7:45-8:30 --- --- --- --- --- ---
Seminarium magisterskie (FKU4) - S45
Olszowy Leszek (FM)
P.20
Seminarium magisterskie (FKU4) - S45
Olszowy Leszek (FM)
P.20
--- --- 7:45-8:30
8:45-9:30 --- --- --- --- --- --- --- --- 8:45-9:30
9:30-10:15 --- --- --- --- --- --- --- --- 9:30-10:15
10:30-11:15 --- --- --- --- --- ---
2FKU-W1
Zajęcia humanistyczne II - Szkoły etyczne i ich aplikacja w analizie i ocenie działań moralnych człowieka (FKU4) - W30
Sołtys Andrzej (ZH)
P.22
2FKU-W1
Zajęcia humanistyczne II - Szkoły etyczne i ich aplikacja w analizie i ocenie działań moralnych człowieka (FKU4) - W30
Sołtys Andrzej (ZH)
P.22
--- --- 10:30-11:15
11:15-12:00 --- --- --- --- --- --- --- --- 11:15-12:00
12:15-13:00
2FKU-W1
Analiza ekonomiczno-finansowa (FKU4) - W30
Warmińska Agata (ZO)
P.22
2FKU-W1
Analiza ekonomiczno-finansowa (FKU4) - W30
Warmińska Agata (ZO)
P.22
--- --- --- ---
2FKU-C1
Zajęcia humanistyczne II - Szkoły etyczne i ich aplikacja w analizie i ocenie działań moralnych człowieka (FKU4) - C15
Sołtys Andrzej (ZH)
H.23
2FKU-C1
Zajęcia humanistyczne II - Szkoły etyczne i ich aplikacja w analizie i ocenie działań moralnych człowieka (FKU4) - C15
Sołtys Andrzej (ZH)
H.23
--- --- 12:15-13:00
13:00-13:45 --- --- --- --- --- --- --- --- 13:00-13:45
14:00-14:45
2FKU-C1
Analiza ekonomiczno-finansowa (FKU4) - C30
Warmińska Agata (ZO)
P.22
2FKU-C1
Analiza ekonomiczno-finansowa (FKU4) - C30
Warmińska Agata (ZO)
P.22
--- --- --- ---
2FKU-W1
Wykład monograficzny II - Funkcje bezwzględnie ciągłe, funkcje regulowane i miary niezwartości (FKU4) - W30
Zając Tomasz (FM)
P.9
2FKU-W1
Wykład monograficzny II - Funkcje bezwzględnie ciągłe, funkcje regulowane i miary niezwartości (FKU4) - W30
Zając Tomasz (FM)
P.9
--- --- 14:00-14:45
14:45-15:30 --- --- --- --- --- -x- 14:45-15:30
15:45-16:30 --- --- --- --- --- ---
2FKU-C1
Wykład monograficzny II - Funkcje bezwzględnie ciągłe, funkcje regulowane i miary niezwartości (FKU4) - C15
Zając Tomasz (FM)
P.9
2FKU-C1
Wykład monograficzny II - Funkcje bezwzględnie ciągłe, funkcje regulowane i miary niezwartości (FKU4) - C15
Zając Tomasz (FM)
P.9
-x- --- 15:45-16:30
16:30-17:15 --- --- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- 16:30-17:15
17:30-18:15 --- --- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- 17:30-18:15
18:15-19:00 -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- 18:15-19:00
19:15-20:00 -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- 19:15-20:00
20:00-20:45 -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- 20:00-20:45
Plan zajęć wygenerowany przez FET 6.8.4 w 6.03.2023 17:15

back to the top

Politechnika Rzeszowska
2FKU-L2
Poniedziałek A Poniedziałek B Wtorek A Wtorek B Środa A Środa B Czwartek A Czwartek B Piątek A Piątek B
7:00-7:45 -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- --- --- 7:00-7:45
7:45-8:30 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- 7:45-8:30
8:45-9:30 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- 8:45-9:30
9:30-10:15 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- 9:30-10:15
10:30-11:15 --- --- --- --- --- ---
2FKU-W1
Zajęcia humanistyczne II - Szkoły etyczne i ich aplikacja w analizie i ocenie działań moralnych człowieka (FKU4) - W30
Sołtys Andrzej (ZH)
P.22
2FKU-W1
Zajęcia humanistyczne II - Szkoły etyczne i ich aplikacja w analizie i ocenie działań moralnych człowieka (FKU4) - W30
Sołtys Andrzej (ZH)
P.22
--- --- 10:30-11:15
11:15-12:00 --- --- --- --- --- --- --- --- 11:15-12:00
12:15-13:00
2FKU-W1
Analiza ekonomiczno-finansowa (FKU4) - W30
Warmińska Agata (ZO)
P.22
2FKU-W1
Analiza ekonomiczno-finansowa (FKU4) - W30
Warmińska Agata (ZO)
P.22
--- --- --- ---
2FKU-C1
Zajęcia humanistyczne II - Szkoły etyczne i ich aplikacja w analizie i ocenie działań moralnych człowieka (FKU4) - C15
Sołtys Andrzej (ZH)
H.23
2FKU-C1
Zajęcia humanistyczne II - Szkoły etyczne i ich aplikacja w analizie i ocenie działań moralnych człowieka (FKU4) - C15
Sołtys Andrzej (ZH)
H.23
--- --- 12:15-13:00
13:00-13:45 --- --- --- --- --- --- --- --- 13:00-13:45
14:00-14:45
2FKU-C1
Analiza ekonomiczno-finansowa (FKU4) - C30
Warmińska Agata (ZO)
P.22
2FKU-C1
Analiza ekonomiczno-finansowa (FKU4) - C30
Warmińska Agata (ZO)
P.22
--- --- --- ---
2FKU-W1
Wykład monograficzny II - Funkcje bezwzględnie ciągłe, funkcje regulowane i miary niezwartości (FKU4) - W30
Zając Tomasz (FM)
P.9
2FKU-W1
Wykład monograficzny II - Funkcje bezwzględnie ciągłe, funkcje regulowane i miary niezwartości (FKU4) - W30
Zając Tomasz (FM)
P.9
--- --- 14:00-14:45
14:45-15:30 --- --- --- --- --- -x- 14:45-15:30
15:45-16:30
Seminarium magisterskie (FKU4) - S45
Datsko Bohdan (FB)
P.22
Seminarium magisterskie (FKU4) - S45
Datsko Bohdan (FB)
P.22
--- --- --- ---
2FKU-C1
Wykład monograficzny II - Funkcje bezwzględnie ciągłe, funkcje regulowane i miary niezwartości (FKU4) - C15
Zając Tomasz (FM)
P.9
2FKU-C1
Wykład monograficzny II - Funkcje bezwzględnie ciągłe, funkcje regulowane i miary niezwartości (FKU4) - C15
Zając Tomasz (FM)
P.9
-x- --- 15:45-16:30
16:30-17:15 -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- 16:30-17:15
17:30-18:15 -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- 17:30-18:15
18:15-19:00 -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- 18:15-19:00
19:15-20:00 -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- 19:15-20:00
20:00-20:45 -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- 20:00-20:45
Plan zajęć wygenerowany przez FET 6.8.4 w 6.03.2023 17:15

back to the top

Politechnika Rzeszowska
1FSI-L1
Poniedziałek A Poniedziałek B Wtorek A Wtorek B Środa A Środa B Czwartek A Czwartek B Piątek A Piątek B
7:00-7:45 -x- --- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- 7:00-7:45
7:45-8:30 -x- --- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- 7:45-8:30
8:45-9:30
Matematyka dyskretna (FSI2) - L15
Kosiorowska Anna (FD)
L.109
---
Teoria grafów i sieci (FSI2) - L15
Rubajczyk Mariola (FD)
L.109
--- ---
1FSI-W1
Wprowadzenie do programowania w języku Python (FSI2) - W15
Nieznany Prowadzacy (ES)
V.18
1FSI-W1
Przedmiot wybieralny I - Podstawy elektrotechniki dla nieelektryków (FSI2) - W15
Trybus Mariusz (FF)
V.18
1FSI-W1
Przedmiot wybieralny I - Podstawy elektrotechniki dla nieelektryków (FSI2) - W15
Trybus Mariusz (FF)
V.18
---
Programowanie w R (FSI2) - L15
Rejwer-Kosińska Ewa (FB)
V.13
8:45-9:30
9:30-10:15 --- --- --- --- 9:30-10:15
10:30-11:15
1FSI-W1
Teoria grafów i sieci (FSI2) - W15
Włoch Iwona (FD)
S.2
1FSI-W1
Matematyka dyskretna (FSI2) - W15
Włoch Andrzej (FB)
S.2
1FSI-C1
Analiza matematyczna 2 (FSI2) - C30
Michalski Adrian (FD)
P.22
1FSI-C1
Analiza matematyczna 2 (FSI2) - C30
Michalski Adrian (FD)
P.22
---
Wprowadzenie do programowania w języku Python (FSI2) - P15
Nieznany Prowadzacy (ES)
1FSI-W1
Programowanie w R (FSI2) - W30
Rejwer-Kosińska Ewa (FB)
V.18
1FSI-W1
Programowanie w R (FSI2) - W30
Rejwer-Kosińska Ewa (FB)
V.18
--- --- 10:30-11:15
11:15-12:00 --- --- --- 11:15-12:00
12:15-13:00
1FSI-W1
Elementy logiki i arytmetyki komputerów (FSI2) - W20
Strzałka Dominik (ES)
S.2
1FSI-W1
Elementy logiki i arytmetyki komputerów (FSI2) - W20
Strzałka Dominik (ES)
S.2
1FSI-W1
Analiza matematyczna 2 (FSI2) - W30
Szynal-Liana Anetta (FD)
S.2
1FSI-W1
Analiza matematyczna 2 (FSI2) - W30
Szynal-Liana Anetta (FD)
S.2
1FSI-C1
Elementy logiki i arytmetyki komputerów (FSI2) - C15
Smalara Krzysztof (ES)
F.402
1FSI-C1
Teoria grafów i sieci (FSI2) - C15
Włoch Iwona (FD)
V.5
--- --- ---
1FSI-C1
Matematyka dyskretna (FSI2) - C15
Kosiorowska Anna (FD)
V.13
12:15-13:00
13:00-13:45 --- --- --- 13:00-13:45
14:00-14:45
Sieci komputerowe (FSI2) - L30
Paszkiewicz Andrzej (ES)
F.602
Sieci komputerowe (FSI2) - L30
Paszkiewicz Andrzej (ES)
F.602
1FSI-W1
Sieci komputerowe (FSI2) - W20
Paszkiewicz Andrzej (ES), Bolanowski Marek (ES)
A.61
1FSI-W1
Sieci komputerowe (FSI2) - W20
Paszkiewicz Andrzej (ES), Bolanowski Marek (ES)
A.61
Język angielski (FSI2) - K30
Jagusztyn Iwona (DJ)
J.302
Język angielski (FSI2) - K30
Jagusztyn Iwona (DJ)
J.302
Programowanie w R (FSI2) - P30
Rejwer-Kosińska Ewa (FB)
V.13
Programowanie w R (FSI2) - P30
Rejwer-Kosińska Ewa (FB)
V.13
--- --- 14:00-14:45
14:45-15:30 --- --- 14:45-15:30
15:45-16:30 --- --- --- ---
Elementy logiki i arytmetyki komputerów (FSI2) - L15
Smalara Krzysztof (ES)
F.505
Analiza matematyczna 2 (FSI2) - L15
Michalski Adrian (FD)
L.109
Przedmiot wybieralny I - Podstawy elektrotechniki dla nieelektryków (FSI2) - L30
Kulig Magdalena (FC)
K.3(7)
Przedmiot wybieralny I - Podstawy elektrotechniki dla nieelektryków (FSI2) - L30
Kulig Magdalena (FC)
K.3(7)
--- -x- 15:45-16:30
16:30-17:15 --- --- --- --- -x- --- 16:30-17:15
17:30-18:15 --- --- --- --- --- --- --- --- --- -x- 17:30-18:15
18:15-19:00 --- --- --- --- --- --- --- --- -x- --- 18:15-19:00
19:15-20:00 -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- 19:15-20:00
20:00-20:45 -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- 20:00-20:45
Plan zajęć wygenerowany przez FET 6.8.4 w 6.03.2023 17:15

back to the top

Politechnika Rzeszowska
1FSI-L2
Poniedziałek A Poniedziałek B Wtorek A Wtorek B Środa A Środa B Czwartek A Czwartek B Piątek A Piątek B
7:00-7:45 -x- --- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- 7:00-7:45
7:45-8:30 -x- --- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- 7:45-8:30
8:45-9:30
Wprowadzenie do programowania w języku Python (FSI2) - P15
Bolanowski Marek (ES)
F.602
--- --- --- ---
1FSI-W1
Wprowadzenie do programowania w języku Python (FSI2) - W15
Nieznany Prowadzacy (ES)
V.18
1FSI-W1
Przedmiot wybieralny I - Podstawy elektrotechniki dla nieelektryków (FSI2) - W15
Trybus Mariusz (FF)
V.18
1FSI-W1
Przedmiot wybieralny I - Podstawy elektrotechniki dla nieelektryków (FSI2) - W15
Trybus Mariusz (FF)
V.18
---
Matematyka dyskretna (FSI2) - L15
Kosiorowska Anna (FD)
L.100A
8:45-9:30
9:30-10:15 --- --- --- --- --- 9:30-10:15
10:30-11:15
1FSI-W1
Teoria grafów i sieci (FSI2) - W15
Włoch Iwona (FD)
S.2
1FSI-W1
Matematyka dyskretna (FSI2) - W15
Włoch Andrzej (FB)
S.2
1FSI-C1
Analiza matematyczna 2 (FSI2) - C30
Michalski Adrian (FD)
P.22
1FSI-C1
Analiza matematyczna 2 (FSI2) - C30
Michalski Adrian (FD)
P.22
--- ---
1FSI-W1
Programowanie w R (FSI2) - W30
Rejwer-Kosińska Ewa (FB)
V.18
1FSI-W1
Programowanie w R (FSI2) - W30
Rejwer-Kosińska Ewa (FB)
V.18
---
Programowanie w R (FSI2) - L15
Rejwer-Kosińska Ewa (FB)
V.12
10:30-11:15
11:15-12:00 --- --- --- 11:15-12:00
12:15-13:00
1FSI-W1
Elementy logiki i arytmetyki komputerów (FSI2) - W20
Strzałka Dominik (ES)
S.2
1FSI-W1
Elementy logiki i arytmetyki komputerów (FSI2) - W20
Strzałka Dominik (ES)
S.2
1FSI-W1
Analiza matematyczna 2 (FSI2) - W30
Szynal-Liana Anetta (FD)
S.2
1FSI-W1
Analiza matematyczna 2 (FSI2) - W30
Szynal-Liana Anetta (FD)
S.2
1FSI-C1
Elementy logiki i arytmetyki komputerów (FSI2) - C15
Smalara Krzysztof (ES)
F.402
1FSI-C1
Teoria grafów i sieci (FSI2) - C15
Włoch Iwona (FD)
V.5
Przedmiot wybieralny I - Podstawy elektrotechniki dla nieelektryków (FSI2) - L30
Trybus Mariusz (FF)
K.3(7)
Przedmiot wybieralny I - Podstawy elektrotechniki dla nieelektryków (FSI2) - L30
Trybus Mariusz (FF)
K.3(7)
---
1FSI-C1
Matematyka dyskretna (FSI2) - C15
Kosiorowska Anna (FD)
V.13
12:15-13:00
13:00-13:45 --- 13:00-13:45
14:00-14:45
Programowanie w R (FSI2) - P30
Rejwer-Kosińska Ewa (FB)
L.110
Programowanie w R (FSI2) - P30
Rejwer-Kosińska Ewa (FB)
L.110
1FSI-W1
Sieci komputerowe (FSI2) - W20
Paszkiewicz Andrzej (ES), Bolanowski Marek (ES)
A.61
1FSI-W1
Sieci komputerowe (FSI2) - W20
Paszkiewicz Andrzej (ES), Bolanowski Marek (ES)
A.61
Język angielski (FSI2) - K30
Kania Katarzyna (DJ)
J.003
Język angielski (FSI2) - K30
Kania Katarzyna (DJ)
J.003
--- --- ---
Teoria grafów i sieci (FSI2) - L15
Rubajczyk Mariola (FD)
L.110
14:00-14:45
14:45-15:30 --- --- --- 14:45-15:30
15:45-16:30 ---
Analiza matematyczna 2 (FSI2) - L15
Michalski Adrian (FD)
L.109
--- --- --- --- --- --- --- -x- 15:45-16:30
16:30-17:15 --- --- --- --- --- --- --- -x- --- 16:30-17:15
17:30-18:15
Sieci komputerowe (FSI2) - L30
Bolanowski Marek (ES)
F.604
Sieci komputerowe (FSI2) - L30
Bolanowski Marek (ES)
F.604
Elementy logiki i arytmetyki komputerów (FSI2) - L15
Smalara Krzysztof (ES)
F.502
--- --- --- --- --- --- -x- 17:30-18:15
18:15-19:00 --- --- --- --- --- -x- --- 18:15-19:00
19:15-20:00 -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- 19:15-20:00
20:00-20:45 -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- 20:00-20:45
Plan zajęć wygenerowany przez FET 6.8.4 w 6.03.2023 17:15

back to the top

Politechnika Rzeszowska
1FSI-L3
Poniedziałek A Poniedziałek B Wtorek A Wtorek B Środa A Środa B Czwartek A Czwartek B Piątek A Piątek B
7:00-7:45 -x-
Wprowadzenie do programowania w języku Python (FSI2) - P15
Paszkiewicz Andrzej (ES)
F.604
-x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- 7:00-7:45
7:45-8:30 -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- 7:45-8:30
8:45-9:30
Programowanie w R (FSI2) - P30
Rejwer-Kosińska Ewa (FB)
L.110
Programowanie w R (FSI2) - P30
Rejwer-Kosińska Ewa (FB)
L.110
--- --- ---
1FSI-W1
Wprowadzenie do programowania w języku Python (FSI2) - W15
Nieznany Prowadzacy (ES)
V.18
1FSI-W1
Przedmiot wybieralny I - Podstawy elektrotechniki dla nieelektryków (FSI2) - W15
Trybus Mariusz (FF)
V.18
1FSI-W1
Przedmiot wybieralny I - Podstawy elektrotechniki dla nieelektryków (FSI2) - W15
Trybus Mariusz (FF)
V.18
--- --- 8:45-9:30
9:30-10:15 --- --- --- --- --- 9:30-10:15
10:30-11:15
1FSI-W1
Teoria grafów i sieci (FSI2) - W15
Włoch Iwona (FD)
S.2
1FSI-W1
Matematyka dyskretna (FSI2) - W15
Włoch Andrzej (FB)
S.2
Przedmiot wybieralny I - Podstawy elektrotechniki dla nieelektryków (FSI2) - L30
Trybus Mariusz (FF)
K.3(7)
Przedmiot wybieralny I - Podstawy elektrotechniki dla nieelektryków (FSI2) - L30
Trybus Mariusz (FF)
K.3(7)
Programowanie w R (FSI2) - L15
Rejwer-Kosińska Ewa (FB)
L.110
1FSI-C2
Matematyka dyskretna (FSI2) - C15
Michalski Adrian (FD)
V.6
1FSI-W1
Programowanie w R (FSI2) - W30
Rejwer-Kosińska Ewa (FB)
V.18
1FSI-W1
Programowanie w R (FSI2) - W30
Rejwer-Kosińska Ewa (FB)
V.18
--- --- 10:30-11:15
11:15-12:00 --- --- 11:15-12:00
12:15-13:00
1FSI-W1
Elementy logiki i arytmetyki komputerów (FSI2) - W20
Strzałka Dominik (ES)
S.2
1FSI-W1
Elementy logiki i arytmetyki komputerów (FSI2) - W20
Strzałka Dominik (ES)
S.2
1FSI-W1
Analiza matematyczna 2 (FSI2) - W30
Szynal-Liana Anetta (FD)
S.2
1FSI-W1
Analiza matematyczna 2 (FSI2) - W30
Szynal-Liana Anetta (FD)
S.2
Matematyka dyskretna (FSI2) - L15
Michalski Adrian (FD)
L.110
1FSI-C2
Elementy logiki i arytmetyki komputerów (FSI2) - C15
Smalara Krzysztof (ES)
F.402
1FSI-C2
Teoria grafów i sieci (FSI2) - C15
Włoch Iwona (FD)
P.9
Teoria grafów i sieci (FSI2) - L15
Rubajczyk Mariola (FD)
L.109
--- --- 12:15-13:00
13:00-13:45 --- --- 13:00-13:45
14:00-14:45 --- ---
1FSI-W1
Sieci komputerowe (FSI2) - W20
Paszkiewicz Andrzej (ES), Bolanowski Marek (ES)
A.61
1FSI-W1
Sieci komputerowe (FSI2) - W20
Paszkiewicz Andrzej (ES), Bolanowski Marek (ES)
A.61
Język angielski (FSI2) - K30
Kolasa Ewa (DJ)
J.002
Język angielski (FSI2) - K30
Kolasa Ewa (DJ)
J.002
--- --- --- --- 14:00-14:45
14:45-15:30 --- --- --- --- --- --- 14:45-15:30
15:45-16:30 --- ---
Sieci komputerowe (FSI2) - L30
Paszkiewicz Andrzej (ES)
F.604
Sieci komputerowe (FSI2) - L30
Paszkiewicz Andrzej (ES)
F.604
Analiza matematyczna 2 (FSI2) - L15
Pirga Mateusz (FD)
L.110
Elementy logiki i arytmetyki komputerów (FSI2) - L15
Smalara Krzysztof (ES)
F.505
1FSI-C2
Analiza matematyczna 2 (FSI2) - C30
Pirga Mateusz (FD)
V.5
1FSI-C2
Analiza matematyczna 2 (FSI2) - C30
Pirga Mateusz (FD)
V.5
--- -x- 15:45-16:30
16:30-17:15 --- --- -x- --- 16:30-17:15
17:30-18:15 --- --- --- --- --- --- --- --- --- -x- 17:30-18:15
18:15-19:00 --- --- --- --- --- --- --- --- -x- --- 18:15-19:00
19:15-20:00 -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- 19:15-20:00
20:00-20:45 -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- 20:00-20:45
Plan zajęć wygenerowany przez FET 6.8.4 w 6.03.2023 17:15

back to the top

Politechnika Rzeszowska
1FSI-L4
Poniedziałek A Poniedziałek B Wtorek A Wtorek B Środa A Środa B Czwartek A Czwartek B Piątek A Piątek B
7:00-7:45 -x- --- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- 7:00-7:45
7:45-8:30 -x- --- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- 7:45-8:30
8:45-9:30 ---
Wprowadzenie do programowania w języku Python (FSI2) - P15
Bolanowski Marek (ES)
F.602
--- --- ---
1FSI-W1
Wprowadzenie do programowania w języku Python (FSI2) - W15
Nieznany Prowadzacy (ES)
V.18
1FSI-W1
Przedmiot wybieralny I - Podstawy elektrotechniki dla nieelektryków (FSI2) - W15
Trybus Mariusz (FF)
V.18
1FSI-W1
Przedmiot wybieralny I - Podstawy elektrotechniki dla nieelektryków (FSI2) - W15
Trybus Mariusz (FF)
V.18
--- --- 8:45-9:30
9:30-10:15 --- --- --- --- --- --- 9:30-10:15
10:30-11:15
1FSI-W1
Teoria grafów i sieci (FSI2) - W15
Włoch Iwona (FD)
S.2
1FSI-W1
Matematyka dyskretna (FSI2) - W15
Włoch Andrzej (FB)
S.2
--- --- ---
1FSI-C2
Matematyka dyskretna (FSI2) - C15
Michalski Adrian (FD)
V.6
1FSI-W1
Programowanie w R (FSI2) - W30
Rejwer-Kosińska Ewa (FB)
V.18
1FSI-W1
Programowanie w R (FSI2) - W30
Rejwer-Kosińska Ewa (FB)
V.18
--- --- 10:30-11:15
11:15-12:00 --- --- --- --- --- 11:15-12:00
12:15-13:00
1FSI-W1
Elementy logiki i arytmetyki komputerów (FSI2) - W20
Strzałka Dominik (ES)
S.2
1FSI-W1
Elementy logiki i arytmetyki komputerów (FSI2) - W20
Strzałka Dominik (ES)
S.2
1FSI-W1
Analiza matematyczna 2 (FSI2) - W30
Szynal-Liana Anetta (FD)
S.2
1FSI-W1
Analiza matematyczna 2 (FSI2) - W30
Szynal-Liana Anetta (FD)
S.2
Programowanie w R (FSI2) - L15
Rejwer-Kosińska Ewa (FB)
V.13
1FSI-C2
Elementy logiki i arytmetyki komputerów (FSI2) - C15
Smalara Krzysztof (ES)
F.402
1FSI-C2
Teoria grafów i sieci (FSI2) - C15
Włoch Iwona (FD)
P.9
---
Programowanie w R (FSI2) - P30
Rejwer-Kosińska Ewa (FB)
V.12
Programowanie w R (FSI2) - P30
Rejwer-Kosińska Ewa (FB)
V.12
12:15-13:00
13:00-13:45 --- 13:00-13:45
14:00-14:45 --- ---
1FSI-W1
Sieci komputerowe (FSI2) - W20
Paszkiewicz Andrzej (ES), Bolanowski Marek (ES)
A.61
1FSI-W1
Sieci komputerowe (FSI2) - W20
Paszkiewicz Andrzej (ES), Bolanowski Marek (ES)
A.61
Język angielski (FSI2) - K30
Młodochowska Katarzyna (DJ)
J.004
Język angielski (FSI2) - K30
Młodochowska Katarzyna (DJ)
J.004
Przedmiot wybieralny I - Podstawy elektrotechniki dla nieelektryków (FSI2) - L30
Trybus Mariusz (FF)
K.3(7)
Przedmiot wybieralny I - Podstawy elektrotechniki dla nieelektryków (FSI2) - L30
Trybus Mariusz (FF)
K.3(7)
Teoria grafów i sieci (FSI2) - L15
Rubajczyk Mariola (FD)
L.110
Matematyka dyskretna (FSI2) - L15
Michalski Adrian (FD)
L.109
14:00-14:45
14:45-15:30 --- --- 14:45-15:30
15:45-16:30 ---
Elementy logiki i arytmetyki komputerów (FSI2) - L15
Smalara Krzysztof (ES)
F.502
Sieci komputerowe (FSI2) - L30
Bolanowski Marek (ES)
F.602
Sieci komputerowe (FSI2) - L30
Bolanowski Marek (ES)
F.602
---
Analiza matematyczna 2 (FSI2) - L15
Pirga Mateusz (FD)
L.110
1FSI-C2
Analiza matematyczna 2 (FSI2) - C30
Pirga Mateusz (FD)
V.5
1FSI-C2
Analiza matematyczna 2 (FSI2) - C30
Pirga Mateusz (FD)
V.5
--- -x- 15:45-16:30
16:30-17:15 --- --- -x- --- 16:30-17:15
17:30-18:15 --- --- --- --- --- --- --- --- --- -x- 17:30-18:15
18:15-19:00 --- --- --- --- --- --- --- --- -x- --- 18:15-19:00
19:15-20:00 -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- 19:15-20:00
20:00-20:45 -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- 20:00-20:45
Plan zajęć wygenerowany przez FET 6.8.4 w 6.03.2023 17:15

back to the top

Politechnika Rzeszowska
1FSI-L5
Poniedziałek A Poniedziałek B Wtorek A Wtorek B Środa A Środa B Czwartek A Czwartek B Piątek A Piątek B
7:00-7:45 -x- --- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- 7:00-7:45
7:45-8:30 -x- --- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- 7:45-8:30
8:45-9:30 --- ---
Przedmiot wybieralny I - Podstawy elektrotechniki dla nieelektryków (FSI2) - L30
Trybus Mariusz (FF)
K.3(7)
Przedmiot wybieralny I - Podstawy elektrotechniki dla nieelektryków (FSI2) - L30
Trybus Mariusz (FF)
K.3(7)
Wprowadzenie do programowania w języku Python (FSI2) - P15
Paszkiewicz Andrzej (ES)
F.602
1FSI-W1
Wprowadzenie do programowania w języku Python (FSI2) - W15
Nieznany Prowadzacy (ES)
V.18
1FSI-W1
Przedmiot wybieralny I - Podstawy elektrotechniki dla nieelektryków (FSI2) - W15
Trybus Mariusz (FF)
V.18
1FSI-W1
Przedmiot wybieralny I - Podstawy elektrotechniki dla nieelektryków (FSI2) - W15
Trybus Mariusz (FF)
V.18
--- --- 8:45-9:30
9:30-10:15 --- --- --- --- 9:30-10:15
10:30-11:15
1FSI-W1
Teoria grafów i sieci (FSI2) - W15
Włoch Iwona (FD)
S.2
1FSI-W1
Matematyka dyskretna (FSI2) - W15
Włoch Andrzej (FB)
S.2
Programowanie w R (FSI2) - P30
Bednarz Paweł (FD)
L.109
Programowanie w R (FSI2) - P30
Bednarz Paweł (FD)
L.109
1FSI-C3
Analiza matematyczna 2 (FSI2) - C30
Bednarz Paweł (FD)
V.5
1FSI-C3
Analiza matematyczna 2 (FSI2) - C30
Bednarz Paweł (FD)
V.5
1FSI-W1
Programowanie w R (FSI2) - W30
Rejwer-Kosińska Ewa (FB)
V.18
1FSI-W1
Programowanie w R (FSI2) - W30
Rejwer-Kosińska Ewa (FB)
V.18
Programowanie w R (FSI2) - L15
Bednarz Paweł (FD)
L.109
--- 10:30-11:15
11:15-12:00 --- 11:15-12:00
12:15-13:00
1FSI-W1
Elementy logiki i arytmetyki komputerów (FSI2) - W20
Strzałka Dominik (ES)
S.2
1FSI-W1
Elementy logiki i arytmetyki komputerów (FSI2) - W20
Strzałka Dominik (ES)
S.2
1FSI-W1
Analiza matematyczna 2 (FSI2) - W30
Szynal-Liana Anetta (FD)
S.2
1FSI-W1
Analiza matematyczna 2 (FSI2) - W30
Szynal-Liana Anetta (FD)
S.2
1FSI-C3
Teoria grafów i sieci (FSI2) - C15
Włoch Iwona (FD)
V.5
---
Analiza matematyczna 2 (FSI2) - L15
Bednarz Paweł (FD)
V.13
1FSI-C3
Matematyka dyskretna (FSI2) - C15
Bednarz Paweł (FD)
V.18
Matematyka dyskretna (FSI2) - L15
Bednarz Paweł (FD)
L.109
--- 12:15-13:00
13:00-13:45 --- --- 13:00-13:45
14:00-14:45 --- ---
1FSI-W1
Sieci komputerowe (FSI2) - W20
Paszkiewicz Andrzej (ES), Bolanowski Marek (ES)
A.61
1FSI-W1
Sieci komputerowe (FSI2) - W20
Paszkiewicz Andrzej (ES), Bolanowski Marek (ES)
A.61
Język angielski (FSI2) - K30
Paluch Magdalena (DJ)
J.005
Język angielski (FSI2) - K30
Paluch Magdalena (DJ)
J.005
---
Teoria grafów i sieci (FSI2) - L15
Kosiorowska Anna (FD)
V.12
--- --- 14:00-14:45
14:45-15:30 --- --- --- --- --- 14:45-15:30
15:45-16:30
Elementy logiki i arytmetyki komputerów (FSI2) - L15
Smalara Krzysztof (ES)
F.505
--- ---
1FSI-C3
Elementy logiki i arytmetyki komputerów (FSI2) - C15
Kowal Bartosz (ES)
F.402
--- --- --- --- --- -x- 15:45-16:30
16:30-17:15 --- --- --- --- --- --- -x- --- 16:30-17:15
17:30-18:15
Sieci komputerowe (FSI2) - L30
Paszkiewicz Andrzej (ES)
F.602
Sieci komputerowe (FSI2) - L30
Paszkiewicz Andrzej (ES)
F.602
--- --- --- --- --- --- --- -x- 17:30-18:15
18:15-19:00 --- --- --- --- --- --- -x- --- 18:15-19:00
19:15-20:00 -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- 19:15-20:00
20:00-20:45 -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- 20:00-20:45
Plan zajęć wygenerowany przez FET 6.8.4 w 6.03.2023 17:15

back to the top

Politechnika Rzeszowska
1FSI-L6
Poniedziałek A Poniedziałek B Wtorek A Wtorek B Środa A Środa B Czwartek A Czwartek B Piątek A Piątek B
7:00-7:45 -x- --- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- 7:00-7:45
7:45-8:30 -x- --- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- 7:45-8:30
8:45-9:30 --- --- --- --- ---
1FSI-W1
Wprowadzenie do programowania w języku Python (FSI2) - W15
Nieznany Prowadzacy (ES)
V.18
1FSI-W1
Przedmiot wybieralny I - Podstawy elektrotechniki dla nieelektryków (FSI2) - W15
Trybus Mariusz (FF)
V.18
1FSI-W1
Przedmiot wybieralny I - Podstawy elektrotechniki dla nieelektryków (FSI2) - W15
Trybus Mariusz (FF)
V.18
--- --- 8:45-9:30
9:30-10:15 --- --- --- --- --- --- --- 9:30-10:15
10:30-11:15
1FSI-W1
Teoria grafów i sieci (FSI2) - W15
Włoch Iwona (FD)
S.2
1FSI-W1
Matematyka dyskretna (FSI2) - W15
Włoch Andrzej (FB)
S.2
Teoria grafów i sieci (FSI2) - L15
Kosiorowska Anna (FD)
L.110
---
1FSI-C3
Analiza matematyczna 2 (FSI2) - C30
Bednarz Paweł (FD)
V.5
1FSI-C3
Analiza matematyczna 2 (FSI2) - C30
Bednarz Paweł (FD)
V.5
1FSI-W1
Programowanie w R (FSI2) - W30
Rejwer-Kosińska Ewa (FB)
V.18
1FSI-W1
Programowanie w R (FSI2) - W30
Rejwer-Kosińska Ewa (FB)
V.18
---
Programowanie w R (FSI2) - L15
Bednarz Paweł (FD)
L.109
10:30-11:15
11:15-12:00 --- --- 11:15-12:00
12:15-13:00
1FSI-W1
Elementy logiki i arytmetyki komputerów (FSI2) - W20
Strzałka Dominik (ES)
S.2
1FSI-W1
Elementy logiki i arytmetyki komputerów (FSI2) - W20
Strzałka Dominik (ES)
S.2
1FSI-W1
Analiza matematyczna 2 (FSI2) - W30
Szynal-Liana Anetta (FD)
S.2
1FSI-W1
Analiza matematyczna 2 (FSI2) - W30
Szynal-Liana Anetta (FD)
S.2
1FSI-C3
Teoria grafów i sieci (FSI2) - C15
Włoch Iwona (FD)
V.5
Wprowadzenie do programowania w języku Python (FSI2) - P15
Nieznany Prowadzacy (ES)
---
1FSI-C3
Matematyka dyskretna (FSI2) - C15
Bednarz Paweł (FD)
V.18
---
Matematyka dyskretna (FSI2) - L15
Bednarz Paweł (FD)
L.109
12:15-13:00
13:00-13:45 --- --- 13:00-13:45
14:00-14:45 --- ---
1FSI-W1
Sieci komputerowe (FSI2) - W20
Paszkiewicz Andrzej (ES), Bolanowski Marek (ES)
A.61
1FSI-W1
Sieci komputerowe (FSI2) - W20
Paszkiewicz Andrzej (ES), Bolanowski Marek (ES)
A.61
Język angielski
Język angielski
Programowanie w R (FSI2) - P30
Bednarz Paweł (FD)
L.109
Programowanie w R (FSI2) - P30
Bednarz Paweł (FD)
L.109
--- --- 14:00-14:45
14:45-15:30 --- --- --- --- 14:45-15:30
15:45-16:30 --- ---
Elementy logiki i arytmetyki komputerów (FSI2) - L15
Smalara Krzysztof (ES)
F.505
1FSI-C3
Elementy logiki i arytmetyki komputerów (FSI2) - C15
Kowal Bartosz (ES)
F.402
Przedmiot wybieralny I - Podstawy elektrotechniki dla nieelektryków (FSI2) - L30
Kulig Magdalena (FC)
K.3(7)
Przedmiot wybieralny I - Podstawy elektrotechniki dla nieelektryków (FSI2) - L30
Kulig Magdalena (FC)
K.3(7)
Analiza matematyczna 2 (FSI2) - L15
Bednarz Paweł (FD)
L.109
--- --- -x- 15:45-16:30
16:30-17:15 --- --- --- -x- --- 16:30-17:15
17:30-18:15 --- ---
Sieci komputerowe (FSI2) - L30
Bolanowski Marek (ES)
F.602
Sieci komputerowe (FSI2) - L30
Bolanowski Marek (ES)
F.602
--- --- --- --- --- -x- 17:30-18:15
18:15-19:00 --- --- --- --- --- --- -x- --- 18:15-19:00
19:15-20:00 -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- 19:15-20:00
20:00-20:45 -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- 20:00-20:45
Plan zajęć wygenerowany przez FET 6.8.4 w 6.03.2023 17:15

back to the top

Politechnika Rzeszowska
1FSI-L7
Poniedziałek A Poniedziałek B Wtorek A Wtorek B Środa A Środa B Czwartek A Czwartek B Piątek A Piątek B
7:00-7:45 -x- --- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- 7:00-7:45
7:45-8:30 -x- --- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- 7:45-8:30
8:45-9:30 --- --- --- --- ---
1FSI-W1
Wprowadzenie do programowania w języku Python (FSI2) - W15
Nieznany Prowadzacy (ES)
V.18
1FSI-W1
Przedmiot wybieralny I - Podstawy elektrotechniki dla nieelektryków (FSI2) - W15
Trybus Mariusz (FF)
V.18
1FSI-W1
Przedmiot wybieralny I - Podstawy elektrotechniki dla nieelektryków (FSI2) - W15
Trybus Mariusz (FF)
V.18
--- --- 8:45-9:30
9:30-10:15 --- --- --- --- --- --- --- 9:30-10:15
10:30-11:15
1FSI-W1
Teoria grafów i sieci (FSI2) - W15
Włoch Iwona (FD)
S.2
1FSI-W1
Matematyka dyskretna (FSI2) - W15
Włoch Andrzej (FB)
S.2
---
Wprowadzenie do programowania w języku Python (FSI2) - P15
Paszkiewicz Andrzej (ES)
1FSI-C4
Teoria grafów i sieci (FSI2) - C15
Rubajczyk Mariola (FD)
V.6
Analiza matematyczna 2 (FSI2) - L15
Rubajczyk Mariola (FD)
L.110
1FSI-W1
Programowanie w R (FSI2) - W30
Rejwer-Kosińska Ewa (FB)
V.18
1FSI-W1
Programowanie w R (FSI2) - W30
Rejwer-Kosińska Ewa (FB)
V.18
Teoria grafów i sieci (FSI2) - L15
Rubajczyk Mariola (FD)
V.12
1FSI-C4
Matematyka dyskretna (FSI2) - C15
Kosiorowska Anna (FD)
V.5
10:30-11:15
11:15-12:00 --- 11:15-12:00
12:15-13:00
1FSI-W1
Elementy logiki i arytmetyki komputerów (FSI2) - W20
Strzałka Dominik (ES)
S.2
1FSI-W1
Elementy logiki i arytmetyki komputerów (FSI2) - W20
Strzałka Dominik (ES)
S.2
1FSI-W1
Analiza matematyczna 2 (FSI2) - W30
Szynal-Liana Anetta (FD)
S.2
1FSI-W1
Analiza matematyczna 2 (FSI2) - W30
Szynal-Liana Anetta (FD)
S.2
Przedmiot wybieralny I - Podstawy elektrotechniki dla nieelektryków (FSI2) - L30
Trybus Mariusz (FF)
K.3(7)
Przedmiot wybieralny I - Podstawy elektrotechniki dla nieelektryków (FSI2) - L30
Trybus Mariusz (FF)
K.3(7)
--- ---
1FSI-C4
Analiza matematyczna 2 (FSI2) - C30
Rubajczyk Mariola (FD)
P.9
1FSI-C4
Analiza matematyczna 2 (FSI2) - C30
Rubajczyk Mariola (FD)
P.9
12:15-13:00
13:00-13:45 --- --- 13:00-13:45
14:00-14:45
Programowanie w R (FSI2) - P30
Michalski Adrian (FD)
L.100A
Programowanie w R (FSI2) - P30
Michalski Adrian (FD)
L.100A
1FSI-W1
Sieci komputerowe (FSI2) - W20
Paszkiewicz Andrzej (ES), Bolanowski Marek (ES)
A.61
1FSI-W1
Sieci komputerowe (FSI2) - W20
Paszkiewicz Andrzej (ES), Bolanowski Marek (ES)
A.61
Język angielski
Język angielski
--- ---
Programowanie w R (FSI2) - L15
Michalski Adrian (FD)
L.100A
Matematyka dyskretna (FSI2) - L15
Kosiorowska Anna (FD)
L.100A
14:00-14:45
14:45-15:30 --- --- 14:45-15:30
15:45-16:30 --- ---
1FSI-C4
Elementy logiki i arytmetyki komputerów (FSI2) - C15
Kowal Bartosz (ES)
F.402
Elementy logiki i arytmetyki komputerów (FSI2) - L15
Smalara Krzysztof (ES)
F.505
--- --- --- --- --- -x- 15:45-16:30
16:30-17:15 --- --- --- --- --- --- -x- --- 16:30-17:15
17:30-18:15 --- ---
Sieci komputerowe (FSI2) - L30
Paszkiewicz Andrzej (ES)
F.604
Sieci komputerowe (FSI2) - L30
Paszkiewicz Andrzej (ES)
F.604
--- --- --- --- --- -x- 17:30-18:15
18:15-19:00 --- --- --- --- --- --- -x- --- 18:15-19:00
19:15-20:00 -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- 19:15-20:00
20:00-20:45 -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- 20:00-20:45
Plan zajęć wygenerowany przez FET 6.8.4 w 6.03.2023 17:15

back to the top

Politechnika Rzeszowska
2FSI-L1
Poniedziałek A Poniedziałek B Wtorek A Wtorek B Środa A Środa B Czwartek A Czwartek B Piątek A Piątek B
7:00-7:45 --- --- --- -x-
Administracja systemów rozproszonych (FSI4) - P20
Paszkiewicz Andrzej (ES)
F.602
Administracja systemów rozproszonych (FSI4) - P20
Paszkiewicz Andrzej (ES)
F.602
--- -x- --- -x- 7:00-7:45
7:45-8:30 --- --- -x- --- -x- --- -x- --- 7:45-8:30
8:45-9:30
2FSI-W1
Administracja systemów rozproszonych (FSI4) - W20
Paszkiewicz Andrzej (ES)
S.2
2FSI-W1
Administracja systemów rozproszonych (FSI4) - W20
Paszkiewicz Andrzej (ES)
S.2
--- ---
Systemy operacyjne (FSI4) - L20
Salach Mateusz (ES)
F.604
Systemy operacyjne (FSI4) - L20
Salach Mateusz (ES)
F.604
2FSI-W1
Przedmiot wybieralny II - Matematyki wyższa dla inżynierów (FSI4) - W30
Dudek Szymon (FM)
P.15
2FSI-W1
Przedmiot wybieralny II - Matematyki wyższa dla inżynierów (FSI4) - W30
Dudek Szymon (FM)
P.15
Administracja systemów bazodanowych (FSI4) - L20
Kowal Bartosz (ES)
F.502
Administracja systemów bazodanowych (FSI4) - L20
Kowal Bartosz (ES)
F.502
8:45-9:30
9:30-10:15 --- --- 9:30-10:15
10:30-11:15
2FSI-C1
Wychowanie fizyczne (FSI4) - C30
Polak Ewa (DL)
Ł.31_32_33_1
2FSI-C1
Wychowanie fizyczne (FSI4) - C30
Polak Ewa (DL)
Ł.31_32_33_1
Programowanie liniowe (FSI4) - L30
Dronka Janusz (FA)
L.100A
Programowanie liniowe (FSI4) - L30
Dronka Janusz (FA)
L.100A
2FSI-W1
Programowanie liniowe (FSI4) - W15
Dronka Janusz (FA)
P.15
2FSI-W1
Programowanie liniowe (FSI4) - W15
Dronka Janusz (FA)
P.15
2FSI-W1
Statystyczna analiza danych (FSI4) - W30
Startek Mariusz (FB)
P.15
2FSI-W1
Statystyczna analiza danych (FSI4) - W30
Startek Mariusz (FB)
P.15
Business intelligence - biznesowe wykorzystanie hurtowni danych (FSI4) - L15
Kwiatkowski Bogdan (ET)
B.205
Statystyczna analiza danych (FSI4) - P15
Startek Mariusz (FB)
V.13
10:30-11:15
11:15-12:00 11:15-12:00
12:15-13:00
2FSI-W1
Systemy operacyjne (FSI4) - W20
Nycz Mariusz (ES)
V.5
2FSI-W1
Systemy operacyjne (FSI4) - W20
Nycz Mariusz (ES)
V.5
--- ---
Język angielski (FSI4) - K30
Wyrostek Anna (DJ)
J.302
Język angielski (FSI4) - K30
Wyrostek Anna (DJ)
J.302
2FSI-C1
Przedmiot wybieralny II - Matematyki wyższa dla inżynierów (FSI4) - C15
Dudek Szymon (FM)
P.15
2FSI-C1
Statystyczna analiza danych (FSI4) - C15
Startek Mariusz (FB)
P.15
Statystyczna analiza danych (FSI4) - L15
Jaworski Dawid (FB)
L.100A
Szeregi czasowe (FSI4) - L15
Jaworski Dawid (FB)
L.100A
12:15-13:00
13:00-13:45 --- --- 13:00-13:45
14:00-14:45 ---
2FSI-W1
Administracja systemów bazodanowych (FSI4) - W15
Dymora Paweł (ES)
V.5
Administracja systemów bazodanowych (FSI4) - P15
Dymora Paweł (ES)
Optymalizacja dyskretna (FSI4) - P15
Bednarz Paweł (FD)
L.109
---
Programowanie liniowe (FSI4) - P15
Dronka Janusz (FA)
L.110
2FSI-W1
Szeregi czasowe (FSI4) - W15
Rybarska-Rusinek Liliana (FB)
V.6
2FSI-W1
Szeregi czasowe (FSI4) - W15
Rybarska-Rusinek Liliana (FB)
V.6
2FSI-W1
Optymalizacja dyskretna (FSI4) - W15
Bednarz Paweł (FD)
V.5
2FSI-W1
Optymalizacja dyskretna (FSI4) - W15
Bednarz Paweł (FD)
V.5
14:00-14:45
14:45-15:30
2FSI-W1
Business intelligence - biznesowe wykorzystanie hurtowni danych (FSI4) - W15
Kwiatkowski Bogdan (ET)
V.5
--- 14:45-15:30
15:45-16:30 --- --- --- --- --- --- --- --- -x- 15:45-16:30
16:30-17:15 --- --- --- --- --- --- --- --- -x- --- 16:30-17:15
17:30-18:15 --- --- --- --- --- --- --- --- --- -x- 17:30-18:15
18:15-19:00 --- --- --- --- --- --- --- --- -x- --- 18:15-19:00
19:15-20:00 --- --- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- 19:15-20:00
20:00-20:45 --- --- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- 20:00-20:45
Plan zajęć wygenerowany przez FET 6.8.4 w 6.03.2023 17:15

back to the top

Politechnika Rzeszowska
2FSI-L2
Poniedziałek A Poniedziałek B Wtorek A Wtorek B Środa A Środa B Czwartek A Czwartek B Piątek A Piątek B
7:00-7:45
Administracja systemów rozproszonych (FSI4) - P20
Bolanowski Marek (ES)
F.602
Administracja systemów rozproszonych (FSI4) - P20
Bolanowski Marek (ES)
F.602
--- -x- --- --- --- -x- --- -x- 7:00-7:45
7:45-8:30 -x- --- --- --- -x- --- -x- --- 7:45-8:30
8:45-9:30
2FSI-W1
Administracja systemów rozproszonych (FSI4) - W20
Paszkiewicz Andrzej (ES)
S.2
2FSI-W1
Administracja systemów rozproszonych (FSI4) - W20
Paszkiewicz Andrzej (ES)
S.2
Administracja systemów bazodanowych (FSI4) - P15
Dymora Paweł (ES)
---
Programowanie liniowe (FSI4) - P15
Dronka Janusz (FA)
L.109
---
2FSI-W1
Przedmiot wybieralny II - Matematyki wyższa dla inżynierów (FSI4) - W30
Dudek Szymon (FM)
P.15
2FSI-W1
Przedmiot wybieralny II - Matematyki wyższa dla inżynierów (FSI4) - W30
Dudek Szymon (FM)
P.15
Business intelligence - biznesowe wykorzystanie hurtowni danych (FSI4) - L15
Kwiatkowski Bogdan (ET)
B.205
--- 8:45-9:30
9:30-10:15 --- --- --- 9:30-10:15
10:30-11:15
2FSI-C1
Wychowanie fizyczne (FSI4) - C30
Polak Ewa (DL)
Ł.31_32_33_1
2FSI-C1
Wychowanie fizyczne (FSI4) - C30
Polak Ewa (DL)
Ł.31_32_33_1
--- ---
2FSI-W1
Programowanie liniowe (FSI4) - W15
Dronka Janusz (FA)
P.15
2FSI-W1
Programowanie liniowe (FSI4) - W15
Dronka Janusz (FA)
P.15
2FSI-W1
Statystyczna analiza danych (FSI4) - W30
Startek Mariusz (FB)
P.15
2FSI-W1
Statystyczna analiza danych (FSI4) - W30
Startek Mariusz (FB)
P.15
Statystyczna analiza danych (FSI4) - L15
Jaworski Dawid (FB)
L.100A
Szeregi czasowe (FSI4) - L15
Jaworski Dawid (FB)
L.100A
10:30-11:15
11:15-12:00 --- --- 11:15-12:00
12:15-13:00
2FSI-W1
Systemy operacyjne (FSI4) - W20
Nycz Mariusz (ES)
V.5
2FSI-W1
Systemy operacyjne (FSI4) - W20
Nycz Mariusz (ES)
V.5
Optymalizacja dyskretna (FSI4) - P15
Bednarz Paweł (FD)
L.109
---
Język angielski (FSI4) - K30
Ochab Barbara (DJ)
J.301
Język angielski (FSI4) - K30
Ochab Barbara (DJ)
J.301
2FSI-C1
Przedmiot wybieralny II - Matematyki wyższa dla inżynierów (FSI4) - C15
Dudek Szymon (FM)
P.15
2FSI-C1
Statystyczna analiza danych (FSI4) - C15
Startek Mariusz (FB)
P.15
Administracja systemów bazodanowych (FSI4) - L20
Kowal Bartosz (ES)
F.502
Administracja systemów bazodanowych (FSI4) - L20
Kowal Bartosz (ES)
F.502
12:15-13:00
13:00-13:45 --- 13:00-13:45
14:00-14:45 ---
2FSI-W1
Administracja systemów bazodanowych (FSI4) - W15
Dymora Paweł (ES)
V.5
Programowanie liniowe (FSI4) - L30
Dronka Janusz (FA)
L.110
Programowanie liniowe (FSI4) - L30
Dronka Janusz (FA)
L.110
Statystyczna analiza danych (FSI4) - P15
Startek Mariusz (FB)
L.100A
---
2FSI-W1
Szeregi czasowe (FSI4) - W15
Rybarska-Rusinek Liliana (FB)
V.6
2FSI-W1
Szeregi czasowe (FSI4) - W15
Rybarska-Rusinek Liliana (FB)
V.6
2FSI-W1
Optymalizacja dyskretna (FSI4) - W15
Bednarz Paweł (FD)
V.5
2FSI-W1
Optymalizacja dyskretna (FSI4) - W15
Bednarz Paweł (FD)
V.5
14:00-14:45
14:45-15:30
2FSI-W1
Business intelligence - biznesowe wykorzystanie hurtowni danych (FSI4) - W15
Kwiatkowski Bogdan (ET)
V.5
--- 14:45-15:30
15:45-16:30 --- --- --- --- ---
Systemy operacyjne (FSI4) - L20
Salach Mateusz (ES)
F.602
Systemy operacyjne (FSI4) - L20
Salach Mateusz (ES)
F.602
--- -x- 15:45-16:30
16:30-17:15 --- --- --- --- --- --- -x- --- 16:30-17:15
17:30-18:15 --- --- --- --- --- --- --- --- --- -x- 17:30-18:15
18:15-19:00 --- --- --- --- --- --- --- --- -x- --- 18:15-19:00
19:15-20:00 --- --- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- 19:15-20:00
20:00-20:45 --- --- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- 20:00-20:45
Plan zajęć wygenerowany przez FET 6.8.4 w 6.03.2023 17:15

back to the top

Politechnika Rzeszowska
2FSI-L3
Poniedziałek A Poniedziałek B Wtorek A Wtorek B Środa A Środa B Czwartek A Czwartek B Piątek A Piątek B
7:00-7:45 --- --- --- -x- --- --- --- -x- --- -x- 7:00-7:45
7:45-8:30 --- --- -x- --- --- --- -x- --- -x- --- 7:45-8:30
8:45-9:30
2FSI-W1
Administracja systemów rozproszonych (FSI4) - W20
Paszkiewicz Andrzej (ES)
S.2
2FSI-W1
Administracja systemów rozproszonych (FSI4) - W20
Paszkiewicz Andrzej (ES)
S.2
--- ---
2FSI-C2
Przedmiot wybieralny II - Matematyki wyższa dla inżynierów (FSI4) - C15
Dudek Szymon (FM)
P.15
Programowanie liniowe (FSI4) - P15
Dronka Janusz (FA)
L.109
2FSI-W1
Przedmiot wybieralny II - Matematyki wyższa dla inżynierów (FSI4) - W30
Dudek Szymon (FM)
P.15
2FSI-W1
Przedmiot wybieralny II - Matematyki wyższa dla inżynierów (FSI4) - W30
Dudek Szymon (FM)
P.15
Programowanie liniowe (FSI4) - L30
Dronka Janusz (FA)
L.109
Programowanie liniowe (FSI4) - L30
Dronka Janusz (FA)
L.109
8:45-9:30
9:30-10:15 --- --- 9:30-10:15
10:30-11:15
2FSI-C2
Wychowanie fizyczne (FSI4) - C30
Sypek-Kleiba Magdalena (DL)
Ł.31_32_33
2FSI-C2
Wychowanie fizyczne (FSI4) - C30
Sypek-Kleiba Magdalena (DL)
Ł.31_32_33
Administracja systemów bazodanowych (FSI4) - P15
Dymora Paweł (ES)
---
2FSI-W1
Programowanie liniowe (FSI4) - W15
Dronka Janusz (FA)
P.15
2FSI-W1
Programowanie liniowe (FSI4) - W15
Dronka Janusz (FA)
P.15
2FSI-W1
Statystyczna analiza danych (FSI4) - W30
Startek Mariusz (FB)
P.15
2FSI-W1
Statystyczna analiza danych (FSI4) - W30
Startek Mariusz (FB)
P.15
Administracja systemów bazodanowych (FSI4) - L20
Kowal Bartosz (ES)
F.502
Administracja systemów bazodanowych (FSI4) - L20
Kowal Bartosz (ES)
F.502
10:30-11:15
11:15-12:00 --- 11:15-12:00
12:15-13:00
2FSI-W1
Systemy operacyjne (FSI4) - W20
Nycz Mariusz (ES)
V.5
2FSI-W1
Systemy operacyjne (FSI4) - W20
Nycz Mariusz (ES)
V.5
---
Optymalizacja dyskretna (FSI4) - P15
Bednarz Paweł (FD)
L.109
Język angielski (FSI4) - K30
Oleksiewicz Barbara (DJ)
J.006
Język angielski (FSI4) - K30
Oleksiewicz Barbara (DJ)
J.006
Statystyczna analiza danych (FSI4) - L15
Jaworski Dawid (FB)
L.100A
Szeregi czasowe (FSI4) - L15
Jaworski Dawid (FB)
L.100A
Business intelligence - biznesowe wykorzystanie hurtowni danych (FSI4) - L15
Kwiatkowski Bogdan (ET)
B.205
--- 12:15-13:00
13:00-13:45 --- --- 13:00-13:45
14:00-14:45 ---
2FSI-W1
Administracja systemów bazodanowych (FSI4) - W15
Dymora Paweł (ES)
V.5
Systemy operacyjne (FSI4) - L20
Salach Mateusz (ES)
F.602
Systemy operacyjne (FSI4) - L20
Salach Mateusz (ES)
F.602
Administracja systemów rozproszonych (FSI4) - P20
Paszkiewicz Andrzej (ES)
F.602
Administracja systemów rozproszonych (FSI4) - P20
Paszkiewicz Andrzej (ES)
F.602
2FSI-W1
Szeregi czasowe (FSI4) - W15
Rybarska-Rusinek Liliana (FB)
V.6
2FSI-W1
Szeregi czasowe (FSI4) - W15
Rybarska-Rusinek Liliana (FB)
V.6
2FSI-W1
Optymalizacja dyskretna (FSI4) - W15
Bednarz Paweł (FD)
V.5
2FSI-W1
Optymalizacja dyskretna (FSI4) - W15
Bednarz Paweł (FD)
V.5
14:00-14:45
14:45-15:30
2FSI-W1
Business intelligence - biznesowe wykorzystanie hurtowni danych (FSI4) - W15
Kwiatkowski Bogdan (ET)
V.5
14:45-15:30
15:45-16:30 --- --- ---
Statystyczna analiza danych (FSI4) - P15
Startek Mariusz (FB)
L.109
---
2FSI-C2
Statystyczna analiza danych (FSI4) - C15
Startek Mariusz (FB)
P.15
--- --- -x- 15:45-16:30
16:30-17:15 --- --- --- --- --- --- -x- --- 16:30-17:15
17:30-18:15 --- --- --- --- --- --- --- --- --- -x- 17:30-18:15
18:15-19:00 --- --- --- --- --- --- --- --- -x- --- 18:15-19:00
19:15-20:00 --- --- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- 19:15-20:00
20:00-20:45 --- --- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- 20:00-20:45
Plan zajęć wygenerowany przez FET 6.8.4 w 6.03.2023 17:15

back to the top

Politechnika Rzeszowska
2FSI-L4
Poniedziałek A Poniedziałek B Wtorek A Wtorek B Środa A Środa B Czwartek A Czwartek B Piątek A Piątek B
7:00-7:45 --- --- --- -x- --- --- --- -x- --- -x- 7:00-7:45
7:45-8:30 --- --- -x- --- --- --- -x- --- -x- --- 7:45-8:30
8:45-9:30
2FSI-W1
Administracja systemów rozproszonych (FSI4) - W20
Paszkiewicz Andrzej (ES)
S.2
2FSI-W1
Administracja systemów rozproszonych (FSI4) - W20
Paszkiewicz Andrzej (ES)
S.2
Administracja systemów rozproszonych (FSI4) - P20
Bolanowski Marek (ES)
F.604
Administracja systemów rozproszonych (FSI4) - P20
Bolanowski Marek (ES)
F.604
2FSI-C2
Przedmiot wybieralny II - Matematyki wyższa dla inżynierów (FSI4) - C15
Dudek Szymon (FM)
P.15
Administracja systemów bazodanowych (FSI4) - P15
Dymora Paweł (ES)
F.502
2FSI-W1
Przedmiot wybieralny II - Matematyki wyższa dla inżynierów (FSI4) - W30
Dudek Szymon (FM)
P.15
2FSI-W1
Przedmiot wybieralny II - Matematyki wyższa dla inżynierów (FSI4) - W30
Dudek Szymon (FM)
P.15
Programowanie liniowe (FSI4) - P15
Pupka Krzysztof (FA)
L.110
--- 8:45-9:30
9:30-10:15 --- 9:30-10:15
10:30-11:15
2FSI-C2
Wychowanie fizyczne (FSI4) - C30
Sypek-Kleiba Magdalena (DL)
Ł.31_32_33
2FSI-C2
Wychowanie fizyczne (FSI4) - C30
Sypek-Kleiba Magdalena (DL)
Ł.31_32_33
Systemy operacyjne (FSI4) - L20
Salach Mateusz (ES)
F.602
Systemy operacyjne (FSI4) - L20
Salach Mateusz (ES)
F.602
2FSI-W1
Programowanie liniowe (FSI4) - W15
Dronka Janusz (FA)
P.15
2FSI-W1
Programowanie liniowe (FSI4) - W15
Dronka Janusz (FA)
P.15
2FSI-W1
Statystyczna analiza danych (FSI4) - W30
Startek Mariusz (FB)
P.15
2FSI-W1
Statystyczna analiza danych (FSI4) - W30
Startek Mariusz (FB)
P.15
Statystyczna analiza danych (FSI4) - P15
Startek Mariusz (FB)
V.13
Business intelligence - biznesowe wykorzystanie hurtowni danych (FSI4) - L15
Kwiatkowski Bogdan (ET)
B.205
10:30-11:15
11:15-12:00 11:15-12:00
12:15-13:00
2FSI-W1
Systemy operacyjne (FSI4) - W20
Nycz Mariusz (ES)
V.5
2FSI-W1
Systemy operacyjne (FSI4) - W20
Nycz Mariusz (ES)
V.5
--- ---
Język angielski (FSI4) - K30
Rochecka Barbara (DJ)
V.9
Język angielski (FSI4) - K30
Rochecka Barbara (DJ)
V.9
--- ---
Programowanie liniowe (FSI4) - L30
Pupka Krzysztof (FA)
L.110
Programowanie liniowe (FSI4) - L30
Pupka Krzysztof (FA)
L.110
12:15-13:00
13:00-13:45 --- --- --- --- 13:00-13:45
14:00-14:45 ---
2FSI-W1
Administracja systemów bazodanowych (FSI4) - W15
Dymora Paweł (ES)
V.5
Statystyczna analiza danych (FSI4) - L15
Jaworski Dawid (FB)
L.100A
Szeregi czasowe (FSI4) - L15
Jaworski Dawid (FB)
L.100A
Administracja systemów bazodanowych (FSI4) - L20
Kowal Bartosz (ES)
F.502
Administracja systemów bazodanowych (FSI4) - L20
Kowal Bartosz (ES)
F.502
2FSI-W1
Szeregi czasowe (FSI4) - W15
Rybarska-Rusinek Liliana (FB)
V.6
2FSI-W1
Szeregi czasowe (FSI4) - W15
Rybarska-Rusinek Liliana (FB)
V.6
2FSI-W1
Optymalizacja dyskretna (FSI4) - W15
Bednarz Paweł (FD)
V.5
2FSI-W1
Optymalizacja dyskretna (FSI4) - W15
Bednarz Paweł (FD)
V.5
14:00-14:45
14:45-15:30
2FSI-W1
Business intelligence - biznesowe wykorzystanie hurtowni danych (FSI4) - W15
Kwiatkowski Bogdan (ET)
V.5
14:45-15:30
15:45-16:30 --- --- --- --- ---
2FSI-C2
Statystyczna analiza danych (FSI4) - C15
Startek Mariusz (FB)
P.15
Optymalizacja dyskretna (FSI4) - P15
Bednarz Paweł (FD)
L.109
--- -x- 15:45-16:30
16:30-17:15 --- --- --- --- --- --- -x- --- 16:30-17:15
17:30-18:15 --- --- --- --- --- --- --- --- --- -x- 17:30-18:15
18:15-19:00 --- --- --- --- --- --- --- --- -x- --- 18:15-19:00
19:15-20:00 --- --- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- 19:15-20:00
20:00-20:45 --- --- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- 20:00-20:45
Plan zajęć wygenerowany przez FET 6.8.4 w 6.03.2023 17:15

back to the top

Politechnika Rzeszowska
2FSI-L5
Poniedziałek A Poniedziałek B Wtorek A Wtorek B Środa A Środa B Czwartek A Czwartek B Piątek A Piątek B
7:00-7:45 --- --- --- -x- --- --- --- -x- --- -x- 7:00-7:45
7:45-8:30 --- --- -x- --- --- --- -x- --- -x- --- 7:45-8:30
8:45-9:30
2FSI-W1
Administracja systemów rozproszonych (FSI4) - W20
Paszkiewicz Andrzej (ES)
S.2
2FSI-W1
Administracja systemów rozproszonych (FSI4) - W20
Paszkiewicz Andrzej (ES)
S.2
Administracja systemów rozproszonych (FSI4) - P20
Paszkiewicz Andrzej (ES)
F.602
Administracja systemów rozproszonych (FSI4) - P20
Paszkiewicz Andrzej (ES)
F.602
--- ---
2FSI-W1
Przedmiot wybieralny II - Matematyki wyższa dla inżynierów (FSI4) - W30
Dudek Szymon (FM)
P.15
2FSI-W1
Przedmiot wybieralny II - Matematyki wyższa dla inżynierów (FSI4) - W30
Dudek Szymon (FM)
P.15
Statystyczna analiza danych (FSI4) - P15
Startek Mariusz (FB)
L.100A
Programowanie liniowe (FSI4) - P15
Pupka Krzysztof (FA)
L.110
8:45-9:30
9:30-10:15 --- --- 9:30-10:15
10:30-11:15 -x- -x-
2FSI-C3
Przedmiot wybieralny II - Matematyki wyższa dla inżynierów (FSI4) - C15
Dudek Szymon (FM)
K.6
---
2FSI-W1
Programowanie liniowe (FSI4) - W15
Dronka Janusz (FA)
P.15
2FSI-W1
Programowanie liniowe (FSI4) - W15
Dronka Janusz (FA)
P.15
2FSI-W1
Statystyczna analiza danych (FSI4) - W30
Startek Mariusz (FB)
P.15
2FSI-W1
Statystyczna analiza danych (FSI4) - W30
Startek Mariusz (FB)
P.15
Programowanie liniowe (FSI4) - L30
Pupka Krzysztof (FA)
L.110
Programowanie liniowe (FSI4) - L30
Pupka Krzysztof (FA)
L.110
10:30-11:15
11:15-12:00 -x- -x- --- 11:15-12:00
12:15-13:00
2FSI-W1
Systemy operacyjne (FSI4) - W20
Nycz Mariusz (ES)
V.5
2FSI-W1
Systemy operacyjne (FSI4) - W20
Nycz Mariusz (ES)
V.5
Statystyczna analiza danych (FSI4) - L15
Jaworski Dawid (FB)
L.100A
Szeregi czasowe (FSI4) - L15
Jaworski Dawid (FB)
L.100A
Język angielski (FSI4) - K30
Wawrzkiewicz Justyna (DJ)
J.306
Język angielski (FSI4) - K30
Wawrzkiewicz Justyna (DJ)
J.306
Systemy operacyjne (FSI4) - L20
Salach Mateusz (ES)
F.602
Systemy operacyjne (FSI4) - L20
Salach Mateusz (ES)
F.602
Optymalizacja dyskretna (FSI4) - P15
Michalski Adrian (FD)
V.13
Business intelligence - biznesowe wykorzystanie hurtowni danych (FSI4) - L15
Kwiatkowski Bogdan (ET)
B.205
12:15-13:00
13:00-13:45 13:00-13:45
14:00-14:45 ---
2FSI-W1
Administracja systemów bazodanowych (FSI4) - W15
Dymora Paweł (ES)
V.5
---
Administracja systemów bazodanowych (FSI4) - P15
Dymora Paweł (ES)
---
2FSI-C3
Statystyczna analiza danych (FSI4) - C15
Startek Mariusz (FB)
V.13
2FSI-W1
Szeregi czasowe (FSI4) - W15
Rybarska-Rusinek Liliana (FB)
V.6
2FSI-W1
Szeregi czasowe (FSI4) - W15
Rybarska-Rusinek Liliana (FB)
V.6
2FSI-W1
Optymalizacja dyskretna (FSI4) - W15
Bednarz Paweł (FD)
V.5
2FSI-W1
Optymalizacja dyskretna (FSI4) - W15
Bednarz Paweł (FD)
V.5
14:00-14:45
14:45-15:30
2FSI-W1
Business intelligence - biznesowe wykorzystanie hurtowni danych (FSI4) - W15
Kwiatkowski Bogdan (ET)
V.5
--- --- 14:45-15:30
15:45-16:30 --- --- ---
Administracja systemów bazodanowych (FSI4) - L20
Kowal Bartosz (ES)
F.502
Administracja systemów bazodanowych (FSI4) - L20
Kowal Bartosz (ES)
F.502
--- --- --- -x- 15:45-16:30
16:30-17:15 -x- -x- --- --- --- --- -x- --- 16:30-17:15
17:30-18:15 -x- -x- --- --- --- --- --- --- --- -x- 17:30-18:15
18:15-19:00 -x- -x- --- --- --- --- --- --- -x- --- 18:15-19:00
19:15-20:00
2FSI-C3
Wychowanie fizyczne (FSI4) - C30
Kusiak Maciej (DL)
Basen
2FSI-C3
Wychowanie fizyczne (FSI4) - C30
Kusiak Maciej (DL)
Basen
-x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- 19:15-20:00
20:00-20:45 -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- 20:00-20:45
Plan zajęć wygenerowany przez FET 6.8.4 w 6.03.2023 17:15

back to the top

Politechnika Rzeszowska
3FSI-L1
Poniedziałek A Poniedziałek B Wtorek A Wtorek B Środa A Środa B Czwartek A Czwartek B Piątek A Piątek B
7:00-7:45 --- --- --- --- -x- -x- -x- -x- -x- -x- 7:00-7:45
7:45-8:30 --- --- --- --- -x- -x- --- --- -x- -x- 7:45-8:30
8:45-9:30
Ekonometria (FSI6) - L15
Kiczek Marek (ZE)
L.253
---
3FSI-W1
Ekonometria (FSI6) - W15
Kiczek Marek (ZE)
S.2
3FSI-W1
Wielowymiarowa analiza danych (FSI6) - W15
Dymora Paweł (ES)
S.2
---
Procesy stochastyczne (FSI6) - L15
Jaworski Dawid (FB)
L.100A
Inżynierski projekt dyplomowy (FSI6) - P30
Strzałka Dominik (ES)
F.604
Inżynierski projekt dyplomowy (FSI6) - P30
Strzałka Dominik (ES)
F.604
--- --- 8:45-9:30
9:30-10:15 --- --- --- --- 9:30-10:15
10:30-11:15
Wielowymiarowa analiza danych (FSI6) - P15
Dymora Paweł (ES)
--- --- --- ---
3FSI-C1
Autoprezentacja i wystąpienia publiczne (FSI6) - C15
Zatwarnicka-Madura Beata (ZM)
P.9
3FSI-C1
Zajęcia wybieralne V - Język angielski dla inżynierów (FSI6) - C30
Chotorlishvili Levan (FF)
P.9
3FSI-C1
Zajęcia wybieralne V - Język angielski dla inżynierów (FSI6) - C30
Chotorlishvili Levan (FF)
P.9
3FSI-W1
Wnioskowanie w warunkach niepewności (FSI6) - W15
Włoch Andrzej (FB)
V.5
3FSI-W1
Zajęcia wybieralne VI - Elementy teorii gier (FSI6) - W15
Dronka Janusz (FA)
P.15
10:30-11:15
11:15-12:00 --- --- --- --- 11:15-12:00
12:15-13:00
Wielowymiarowa analiza danych (FSI6) - L15
Kuraś Paweł (ES)
F.502
---
3FSI-C1
Zajęcia wybieralne VI - Elementy teorii gier (FSI6) - C15
Dronka Janusz (FA)
P.15
Wnioskowanie w warunkach niepewności (FSI6) - P15
Kosiorowska Anna (FD)
L.110
3FSI-C1
Procesy stochastyczne (FSI6) - C30
Jaworski Dawid (FB)
P.9
3FSI-C1
Procesy stochastyczne (FSI6) - C30
Jaworski Dawid (FB)
V.13
Usługi sieciowe w biznesie (FSI6) - P15
Borkowski Mariusz (ET)
Usługi sieciowe w biznesie (FSI6) - L15
Posiewała Witold (ET)
B.205
3FSI-W1
Procesy stochastyczne (FSI6) - W30
Startek Mariusz (FB)
P.15
3FSI-W1
Procesy stochastyczne (FSI6) - W30
Startek Mariusz (FB)
P.15
12:15-13:00
13:00-13:45 --- 13:00-13:45
14:00-14:45 --- ---
3FSI-W1
Usługi sieciowe w biznesie (FSI6) - W30
Posiewała Witold (ET)
B.305
3FSI-W1
Usługi sieciowe w biznesie (FSI6) - W30
Posiewała Witold (ET)
B.305
Nowoczesne metody uczenia maszynowego (FSI6) - L20
Kowalik Marcin (FF)
L.109
Nowoczesne metody uczenia maszynowego (FSI6) - L20
Kowalik Marcin (FF)
L.109
--- ---
3FSI-W1
Nowoczesne metody uczenia maszynowego (FSI6) - W20
Kowalik Marcin (FF)
P.15
3FSI-W1
Nowoczesne metody uczenia maszynowego (FSI6) - W20
Kowalik Marcin (FF)
P.15
14:00-14:45
14:45-15:30 --- --- --- --- 14:45-15:30
15:45-16:30 --- --- --- --- --- --- ---
3FSI-C1
Rozwój kompetencji biznesowych (FSI6) - C15
Grzesik Artur (FD)
P.22
--- -x- 15:45-16:30
16:30-17:15 --- --- --- --- --- --- --- -x- --- 16:30-17:15
17:30-18:15 --- --- --- ---
Modelowanie danych (FSI6) - L30
Napora Jarosław (FD)
L.100A
Modelowanie danych (FSI6) - L30
Napora Jarosław (FD)
L.100A
--- --- --- -x- 17:30-18:15
18:15-19:00 --- --- --- --- --- --- -x- --- 18:15-19:00
19:15-20:00 -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- 19:15-20:00
20:00-20:45 -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- 20:00-20:45
Plan zajęć wygenerowany przez FET 6.8.4 w 6.03.2023 17:15

back to the top

Politechnika Rzeszowska
3FSI-L2
Poniedziałek A Poniedziałek B Wtorek A Wtorek B Środa A Środa B Czwartek A Czwartek B Piątek A Piątek B
7:00-7:45 --- ---
Inżynierski projekt dyplomowy (FSI6) - P30
Paszkiewicz Andrzej (ES)
F.602
Inżynierski projekt dyplomowy (FSI6) - P30
Bolanowski Marek (ES)
F.602
-x- -x- -x- -x- -x- -x- 7:00-7:45
7:45-8:30 --- --- -x- -x-
Nowoczesne metody uczenia maszynowego (FSI6) - L20
Kowalik Marcin (FF)
L.109
--- -x- -x- 7:45-8:30
8:45-9:30 ---
Wielowymiarowa analiza danych (FSI6) - L15
Kuraś Paweł (ES)
F.502
3FSI-W1
Ekonometria (FSI6) - W15
Kiczek Marek (ZE)
S.2
3FSI-W1
Wielowymiarowa analiza danych (FSI6) - W15
Dymora Paweł (ES)
S.2
--- --- --- --- --- 8:45-9:30
9:30-10:15 --- --- --- --- --- --- 9:30-10:15
10:30-11:15 ---
Wielowymiarowa analiza danych (FSI6) - P15
Dymora Paweł (ES)
---
Wnioskowanie w warunkach niepewności (FSI6) - P15
Kosiorowska Anna (FD)
L.110
Procesy stochastyczne (FSI6) - L15
Jaworski Dawid (FB)
L.100A
3FSI-C1
Autoprezentacja i wystąpienia publiczne (FSI6) - C15
Zatwarnicka-Madura Beata (ZM)
P.9
3FSI-C1
Zajęcia wybieralne V - Język angielski dla inżynierów (FSI6) - C30
Chotorlishvili Levan (FF)
P.9
3FSI-C1
Zajęcia wybieralne V - Język angielski dla inżynierów (FSI6) - C30
Chotorlishvili Levan (FF)
P.9
3FSI-W1
Wnioskowanie w warunkach niepewności (FSI6) - W15
Włoch Andrzej (FB)
V.5
3FSI-W1
Zajęcia wybieralne VI - Elementy teorii gier (FSI6) - W15
Dronka Janusz (FA)
P.15
10:30-11:15
11:15-12:00 --- --- 11:15-12:00
12:15-13:00 ---
Ekonometria (FSI6) - L15
Kiczek Marek (ZE)
L.253
3FSI-C1
Zajęcia wybieralne VI - Elementy teorii gier (FSI6) - C15
Dronka Janusz (FA)
P.15
---
3FSI-C1
Procesy stochastyczne (FSI6) - C30
Jaworski Dawid (FB)
P.9
3FSI-C1
Procesy stochastyczne (FSI6) - C30
Jaworski Dawid (FB)
V.13
---
Usługi sieciowe w biznesie (FSI6) - P15
Borkowski Mariusz (ET)
3FSI-W1
Procesy stochastyczne (FSI6) - W30
Startek Mariusz (FB)
P.15
3FSI-W1
Procesy stochastyczne (FSI6) - W30
Startek Mariusz (FB)
P.15
12:15-13:00
13:00-13:45 --- --- --- 13:00-13:45
14:00-14:45 --- ---
3FSI-W1
Usługi sieciowe w biznesie (FSI6) - W30
Posiewała Witold (ET)
B.305
3FSI-W1
Usługi sieciowe w biznesie (FSI6) - W30
Posiewała Witold (ET)
B.305
--- ---
Modelowanie danych (FSI6) - L30
Napora Jarosław (FD)
L.100A
Modelowanie danych (FSI6) - L30
Napora Jarosław (FD)
L.100A
3FSI-W1
Nowoczesne metody uczenia maszynowego (FSI6) - W20
Kowalik Marcin (FF)
P.15
3FSI-W1
Nowoczesne metody uczenia maszynowego (FSI6) - W20
Kowalik Marcin (FF)
P.15
14:00-14:45
14:45-15:30 --- --- --- --- 14:45-15:30
15:45-16:30 --- --- ---
Usługi sieciowe w biznesie (FSI6) - L15
Posiewała Witold (ET)
B.205
--- --- ---
3FSI-C1
Rozwój kompetencji biznesowych (FSI6) - C15
Grzesik Artur (FD)
P.22
--- -x- 15:45-16:30
16:30-17:15 --- --- --- --- --- --- -x- --- 16:30-17:15
17:30-18:15 --- --- --- --- --- --- --- --- --- -x- 17:30-18:15
18:15-19:00 --- --- --- --- --- --- --- --- -x- --- 18:15-19:00
19:15-20:00 -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- 19:15-20:00
20:00-20:45 -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- 20:00-20:45
Plan zajęć wygenerowany przez FET 6.8.4 w 6.03.2023 17:15

back to the top

Politechnika Rzeszowska
3FSI-L3
Poniedziałek A Poniedziałek B Wtorek A Wtorek B Środa A Środa B Czwartek A Czwartek B Piątek A Piątek B
7:00-7:45 --- --- --- --- -x- -x- -x- -x- -x- -x- 7:00-7:45
7:45-8:30 --- --- --- --- -x- -x- ---
Nowoczesne metody uczenia maszynowego (FSI6) - L20
Kowalik Marcin (FF)
L.109
-x- -x- 7:45-8:30
8:45-9:30 --- ---
3FSI-W1
Ekonometria (FSI6) - W15
Kiczek Marek (ZE)
S.2
3FSI-W1
Wielowymiarowa analiza danych (FSI6) - W15
Dymora Paweł (ES)
S.2
---
Inżynierski projekt dyplomowy (FSI6) - P30
Mazurek Mirosław (ES)
F.505
---
3FSI-C2
Zajęcia wybieralne V - Język angielski dla inżynierów (FSI6) - C30
Chotorlishvili Levan (FF)
P.9
3FSI-C2
Zajęcia wybieralne V - Język angielski dla inżynierów (FSI6) - C30
Chotorlishvili Levan (FF)
P.9
8:45-9:30
9:30-10:15 --- --- --- --- 9:30-10:15
10:30-11:15
Wielowymiarowa analiza danych (FSI6) - L15
Kuraś Paweł (ES)
F.502
---
3FSI-C2
Procesy stochastyczne (FSI6) - C30
Jaworski Dawid (FB)
P.9
3FSI-C2
Procesy stochastyczne (FSI6) - C30
Jaworski Dawid (FB)
P.9
---
Procesy stochastyczne (FSI6) - L15
Jaworski Dawid (FB)
L.100A
Wielowymiarowa analiza danych (FSI6) - P15
Dymora Paweł (ES)
---
3FSI-W1
Wnioskowanie w warunkach niepewności (FSI6) - W15
Włoch Andrzej (FB)
V.5
3FSI-W1
Zajęcia wybieralne VI - Elementy teorii gier (FSI6) - W15
Dronka Janusz (FA)
P.15
10:30-11:15
11:15-12:00 --- --- --- 11:15-12:00
12:15-13:00
Ekonometria (FSI6) - L15
Kiczek Marek (ZE)
L.253
---
Wnioskowanie w warunkach niepewności (FSI6) - P15
Kosiorowska Anna (FD)
L.110
--- ---
3FSI-C2
Autoprezentacja i wystąpienia publiczne (FSI6) - C15
Zatwarnicka-Madura Beata (ZM)
P.9
Usługi sieciowe w biznesie (FSI6) - L15
Posiewała Witold (ET)
B.205
3FSI-C2
Zajęcia wybieralne VI - Elementy teorii gier (FSI6) - C15
Dronka Janusz (FA)
F.402
3FSI-W1
Procesy stochastyczne (FSI6) - W30
Startek Mariusz (FB)
P.15
3FSI-W1
Procesy stochastyczne (FSI6) - W30
Startek Mariusz (FB)
P.15
12:15-13:00
13:00-13:45 --- --- --- 13:00-13:45
14:00-14:45
Inżynierski projekt dyplomowy (FSI6) - P30
Dymora Paweł (ES)
F.502
---
3FSI-W1
Usługi sieciowe w biznesie (FSI6) - W30
Posiewała Witold (ET)
B.305
3FSI-W1
Usługi sieciowe w biznesie (FSI6) - W30
Posiewała Witold (ET)
B.305
--- --- ---
Usługi sieciowe w biznesie (FSI6) - P15
Borkowski Mariusz (ET)
3FSI-W1
Nowoczesne metody uczenia maszynowego (FSI6) - W20
Kowalik Marcin (FF)
P.15
3FSI-W1
Nowoczesne metody uczenia maszynowego (FSI6) - W20
Kowalik Marcin (FF)
P.15
14:00-14:45
14:45-15:30 --- --- --- --- 14:45-15:30
15:45-16:30 --- ---
Modelowanie danych (FSI6) - L30
Napora Jarosław (FD)
L.100A
Modelowanie danych (FSI6) - L30
Napora Jarosław (FD)
L.100A
---
3FSI-C2
Rozwój kompetencji biznesowych (FSI6) - C15
Grzesik Artur (FD)
P.22
--- --- --- -x- 15:45-16:30
16:30-17:15 --- --- --- --- --- -x- --- 16:30-17:15
17:30-18:15 --- --- --- --- --- --- --- --- --- -x- 17:30-18:15
18:15-19:00 --- --- --- --- --- --- --- --- -x- --- 18:15-19:00
19:15-20:00 -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- 19:15-20:00
20:00-20:45 -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- 20:00-20:45
Plan zajęć wygenerowany przez FET 6.8.4 w 6.03.2023 17:15

back to the top

Politechnika Rzeszowska
3FSI-L4
Poniedziałek A Poniedziałek B Wtorek A Wtorek B Środa A Środa B Czwartek A Czwartek B Piątek A Piątek B
7:00-7:45 --- --- ---
Inżynierski projekt dyplomowy (FSI6) - P30
Nycz Mariusz (ES)
F.505
-x- -x- -x- -x- -x- -x- 7:00-7:45
7:45-8:30 --- --- --- -x- -x- --- --- -x- -x- 7:45-8:30
8:45-9:30
Inżynierski projekt dyplomowy (FSI6) - P30
Piętal Michał (ES)
F.505
---
3FSI-W1
Ekonometria (FSI6) - W15
Kiczek Marek (ZE)
S.2
3FSI-W1
Wielowymiarowa analiza danych (FSI6) - W15
Dymora Paweł (ES)
S.2
Procesy stochastyczne (FSI6) - L15
Jaworski Dawid (FB)
L.100A
--- --- ---
3FSI-C2
Zajęcia wybieralne V - Język angielski dla inżynierów (FSI6) - C30
Chotorlishvili Levan (FF)
P.9
3FSI-C2
Zajęcia wybieralne V - Język angielski dla inżynierów (FSI6) - C30
Chotorlishvili Levan (FF)
P.9
8:45-9:30
9:30-10:15 --- --- --- --- 9:30-10:15
10:30-11:15
Wnioskowanie w warunkach niepewności (FSI6) - P15
Kosiorowska Anna (FD)
L.109
Ekonometria (FSI6) - L15
Kiczek Marek (ZE)
L.253
3FSI-C2
Procesy stochastyczne (FSI6) - C30
Jaworski Dawid (FB)
P.9
3FSI-C2
Procesy stochastyczne (FSI6) - C30
Jaworski Dawid (FB)
P.9
Nowoczesne metody uczenia maszynowego (FSI6) - L20
Kowalik Marcin (FF)
L.109
Nowoczesne metody uczenia maszynowego (FSI6) - L20
Kowalik Marcin (FF)
L.109
---
Wielowymiarowa analiza danych (FSI6) - P15
Dymora Paweł (ES)
3FSI-W1
Wnioskowanie w warunkach niepewności (FSI6) - W15
Włoch Andrzej (FB)
V.5
3FSI-W1
Zajęcia wybieralne VI - Elementy teorii gier (FSI6) - W15
Dronka Janusz (FA)
P.15
10:30-11:15
11:15-12:00 --- 11:15-12:00
12:15-13:00 ---
Wielowymiarowa analiza danych (FSI6) - L15
Kuraś Paweł (ES)
F.502
--- --- ---
3FSI-C2
Autoprezentacja i wystąpienia publiczne (FSI6) - C15
Zatwarnicka-Madura Beata (ZM)
P.9
---
3FSI-C2
Zajęcia wybieralne VI - Elementy teorii gier (FSI6) - C15
Dronka Janusz (FA)
F.402
3FSI-W1
Procesy stochastyczne (FSI6) - W30
Startek Mariusz (FB)
P.15
3FSI-W1
Procesy stochastyczne (FSI6) - W30
Startek Mariusz (FB)
P.15
12:15-13:00
13:00-13:45 --- --- --- --- --- 13:00-13:45
14:00-14:45 --- ---
3FSI-W1
Usługi sieciowe w biznesie (FSI6) - W30
Posiewała Witold (ET)
B.305
3FSI-W1
Usługi sieciowe w biznesie (FSI6) - W30
Posiewała Witold (ET)
B.305
--- ---
Usługi sieciowe w biznesie (FSI6) - P15
Borkowski Mariusz (ET)
Usługi sieciowe w biznesie (FSI6) - L15
Posiewała Witold (ET)
B.205
3FSI-W1
Nowoczesne metody uczenia maszynowego (FSI6) - W20
Kowalik Marcin (FF)
P.15
3FSI-W1
Nowoczesne metody uczenia maszynowego (FSI6) - W20
Kowalik Marcin (FF)
P.15
14:00-14:45
14:45-15:30 --- --- --- --- 14:45-15:30
15:45-16:30 --- --- --- --- ---
3FSI-C2
Rozwój kompetencji biznesowych (FSI6) - C15
Grzesik Artur (FD)
P.22
Modelowanie danych (FSI6) - L30
Napora Jarosław (FD)
L.100A
Modelowanie danych (FSI6) - L30
Napora Jarosław (FD)
L.100A
--- -x- 15:45-16:30
16:30-17:15 --- --- --- --- --- -x- --- 16:30-17:15
17:30-18:15 --- --- --- --- --- --- --- --- --- -x- 17:30-18:15
18:15-19:00 --- --- --- --- --- --- --- --- -x- --- 18:15-19:00
19:15-20:00 -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- 19:15-20:00
20:00-20:45 -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- 20:00-20:45
Plan zajęć wygenerowany przez FET 6.8.4 w 6.03.2023 17:15

back to the top

Politechnika Rzeszowska
3FSI-L5
Poniedziałek A Poniedziałek B Wtorek A Wtorek B Środa A Środa B Czwartek A Czwartek B Piątek A Piątek B
7:00-7:45 --- --- --- --- -x- -x- -x- -x- -x- -x- 7:00-7:45
7:45-8:30 --- --- --- --- -x- -x- --- --- -x- -x- 7:45-8:30
8:45-9:30 ---
Ekonometria (FSI6) - L15
Kiczek Marek (ZE)
L.253
3FSI-W1
Ekonometria (FSI6) - W15
Kiczek Marek (ZE)
S.2
3FSI-W1
Wielowymiarowa analiza danych (FSI6) - W15
Dymora Paweł (ES)
S.2
--- --- ---
Procesy stochastyczne (FSI6) - L15
Jaworski Dawid (FB)
L.100A
3FSI-C3
Procesy stochastyczne (FSI6) - C30
Jaworski Dawid (FB)
P.22
3FSI-C3
Procesy stochastyczne (FSI6) - C30
Jaworski Dawid (FB)
P.22
8:45-9:30
9:30-10:15 --- --- --- --- 9:30-10:15
10:30-11:15
Usługi sieciowe w biznesie (FSI6) - P15
Borkowski Mariusz (ET)
Wielowymiarowa analiza danych (FSI6) - L15
Kuraś Paweł (ES)
F.502
--- --- --- --- ---
Wnioskowanie w warunkach niepewności (FSI6) - P15
Kosiorowska Anna (FD)
V.13
3FSI-W1
Wnioskowanie w warunkach niepewności (FSI6) - W15
Włoch Andrzej (FB)
V.5
3FSI-W1
Zajęcia wybieralne VI - Elementy teorii gier (FSI6) - W15
Dronka Janusz (FA)
P.15
10:30-11:15
11:15-12:00 --- --- --- --- --- 11:15-12:00
12:15-13:00
3FSI-C3
Zajęcia wybieralne V - Język angielski dla inżynierów (FSI6) - C30
Chotorlishvili Levan (FF)
F.402
3FSI-C3
Zajęcia wybieralne V - Język angielski dla inżynierów (FSI6) - C30
Chotorlishvili Levan (FF)
F.402
3FSI-C3
Autoprezentacja i wystąpienia publiczne (FSI6) - C15
Zatwarnicka-Madura Beata (ZM)
P.9
3FSI-C3
Zajęcia wybieralne VI - Elementy teorii gier (FSI6) - C15
Dronka Janusz (FA)
P.15
Nowoczesne metody uczenia maszynowego (FSI6) - L20
Kowalik Marcin (FF)
L.109
Nowoczesne metody uczenia maszynowego (FSI6) - L20
Kowalik Marcin (FF)
L.109
--- ---
3FSI-W1
Procesy stochastyczne (FSI6) - W30
Startek Mariusz (FB)
P.15
3FSI-W1
Procesy stochastyczne (FSI6) - W30
Startek Mariusz (FB)
P.15
12:15-13:00
13:00-13:45
Inżynierski projekt dyplomowy (FSI6) - P30
Kowalik Marcin (FF)
P.20
Inżynierski projekt dyplomowy (FSI6) - P30
Kowalik Marcin (FF)
P.20
13:00-13:45
14:00-14:45 --- ---
3FSI-W1
Usługi sieciowe w biznesie (FSI6) - W30
Posiewała Witold (ET)
B.305
3FSI-W1
Usługi sieciowe w biznesie (FSI6) - W30
Posiewała Witold (ET)
B.305
---
Wielowymiarowa analiza danych (FSI6) - P15
Dymora Paweł (ES)
Usługi sieciowe w biznesie (FSI6) - L15
Posiewała Witold (ET)
B.205
---
3FSI-W1
Nowoczesne metody uczenia maszynowego (FSI6) - W20
Kowalik Marcin (FF)
P.15
3FSI-W1
Nowoczesne metody uczenia maszynowego (FSI6) - W20
Kowalik Marcin (FF)
P.15
14:00-14:45
14:45-15:30 --- --- --- --- 14:45-15:30
15:45-16:30
Modelowanie danych (FSI6) - L30
Napora Jarosław (FD)
L.100A
Modelowanie danych (FSI6) - L30
Napora Jarosław (FD)
L.100A
Inżynierski projekt dyplomowy (FSI6) - P30
Michalski Adrian (FD)
L.109
Inżynierski projekt dyplomowy (FSI6) - P30
Bednarz Paweł (FD)
L.109
--- ---
3FSI-C3
Rozwój kompetencji biznesowych (FSI6) - C15
Grzesik Artur (FD)
P.22
--- --- -x- 15:45-16:30
16:30-17:15 --- --- --- -x- --- 16:30-17:15
17:30-18:15 --- --- --- --- --- --- --- --- --- -x- 17:30-18:15
18:15-19:00 --- --- --- --- --- --- --- --- -x- --- 18:15-19:00
19:15-20:00 -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- 19:15-20:00
20:00-20:45 -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- 20:00-20:45
Plan zajęć wygenerowany przez FET 6.8.4 w 6.03.2023 17:15

back to the top

Politechnika Rzeszowska
3FSI-L6
Poniedziałek A Poniedziałek B Wtorek A Wtorek B Środa A Środa B Czwartek A Czwartek B Piątek A Piątek B
7:00-7:45 --- --- --- --- -x- -x- -x- -x- -x- -x- 7:00-7:45
7:45-8:30 --- --- --- --- -x- -x- --- --- -x- -x- 7:45-8:30
8:45-9:30
Wielowymiarowa analiza danych (FSI6) - L15
Kuraś Paweł (ES)
F.502
---
3FSI-W1
Ekonometria (FSI6) - W15
Kiczek Marek (ZE)
S.2
3FSI-W1
Wielowymiarowa analiza danych (FSI6) - W15
Dymora Paweł (ES)
S.2
--- ---
Inżynierski projekt dyplomowy (FSI6) - P30
Jaworski Dawid (FB), Włoch Andrzej (FB)
L.100A
Inżynierski projekt dyplomowy (FSI6) - P30
Rejwer-Kosińska Ewa (FB), Startek Mariusz (FB)
3FSI-C3
Procesy stochastyczne (FSI6) - C30
Jaworski Dawid (FB)
P.22
3FSI-C3
Procesy stochastyczne (FSI6) - C30
Jaworski Dawid (FB)
P.22
8:45-9:30
9:30-10:15 --- --- --- 9:30-10:15
10:30-11:15
Ekonometria (FSI6) - L15
Kiczek Marek (ZE)
L.253
Usługi sieciowe w biznesie (FSI6) - P15
Borkowski Mariusz (ET)
---
Wielowymiarowa analiza danych (FSI6) - P15
Dymora Paweł (ES)
--- ---
Nowoczesne metody uczenia maszynowego (FSI6) - L20
Kowalik Marcin (FF)
L.109
Nowoczesne metody uczenia maszynowego (FSI6) - L20
Kowalik Marcin (FF)
L.109
3FSI-W1
Wnioskowanie w warunkach niepewności (FSI6) - W15
Włoch Andrzej (FB)
V.5
3FSI-W1
Zajęcia wybieralne VI - Elementy teorii gier (FSI6) - W15
Dronka Janusz (FA)
P.15
10:30-11:15
11:15-12:00 --- --- --- 11:15-12:00
12:15-13:00
3FSI-C3
Zajęcia wybieralne V - Język angielski dla inżynierów (FSI6) - C30
Chotorlishvili Levan (FF)
F.402
3FSI-C3
Zajęcia wybieralne V - Język angielski dla inżynierów (FSI6) - C30
Chotorlishvili Levan (FF)
F.402
3FSI-C3
Autoprezentacja i wystąpienia publiczne (FSI6) - C15
Zatwarnicka-Madura Beata (ZM)
P.9
3FSI-C3
Zajęcia wybieralne VI - Elementy teorii gier (FSI6) - C15
Dronka Janusz (FA)
P.15
--- --- --- ---
3FSI-W1
Procesy stochastyczne (FSI6) - W30
Startek Mariusz (FB)
P.15
3FSI-W1
Procesy stochastyczne (FSI6) - W30
Startek Mariusz (FB)
P.15
12:15-13:00
13:00-13:45 --- --- --- --- 13:00-13:45
14:00-14:45 --- ---
3FSI-W1
Usługi sieciowe w biznesie (FSI6) - W30
Posiewała Witold (ET)
B.305
3FSI-W1
Usługi sieciowe w biznesie (FSI6) - W30
Posiewała Witold (ET)
B.305
--- ---
Wnioskowanie w warunkach niepewności (FSI6) - P15
Kosiorowska Anna (FD)
L.110
Procesy stochastyczne (FSI6) - L15
Jaworski Dawid (FB)
L.110
3FSI-W1
Nowoczesne metody uczenia maszynowego (FSI6) - W20
Kowalik Marcin (FF)
P.15
3FSI-W1
Nowoczesne metody uczenia maszynowego (FSI6) - W20
Kowalik Marcin (FF)
P.15
14:00-14:45
14:45-15:30 --- --- --- --- 14:45-15:30
15:45-16:30 --- ---
Usługi sieciowe w biznesie (FSI6) - L15
Posiewała Witold (ET)
B.205
--- --- ---
3FSI-C3
Rozwój kompetencji biznesowych (FSI6) - C15
Grzesik Artur (FD)
P.22
--- --- -x- 15:45-16:30
16:30-17:15 --- --- --- --- --- --- -x- --- 16:30-17:15
17:30-18:15 --- ---
Modelowanie danych (FSI6) - L30
Napora Jarosław (FD)
L.100A
Modelowanie danych (FSI6) - L30
Napora Jarosław (FD)
L.100A
--- --- --- --- --- -x- 17:30-18:15
18:15-19:00 --- --- --- --- --- --- -x- --- 18:15-19:00
19:15-20:00 -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- 19:15-20:00
20:00-20:45 -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- 20:00-20:45
Plan zajęć wygenerowany przez FET 6.8.4 w 6.03.2023 17:15

back to the top

Politechnika Rzeszowska
1FSU-L1
Poniedziałek A Poniedziałek B Wtorek A Wtorek B Środa A Środa B Czwartek A Czwartek B Piątek A Piątek B
7:00-7:45 -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- 7:00-7:45
7:45-8:30 -x- -x- --- ---
1FSU-C1
Matematyka zaawansowana (FSU1) - C45
Górnicki Jarosław (FA)
V.5
1FSU-C1
Matematyka zaawansowana (FSU1) - C45
Górnicki Jarosław (FA)
V.5
--- --- -x- -x- 7:45-8:30
8:45-9:30
1FSU-W1
Aspekty społeczne gromadzenia i analizy danych (FSU1) - W15
Moczuk Eugeniusz (ZH)
P.15
Przedmiot wybieralny I - Techniki wirtualnej rzeczywistości (FSU1) - L15
Salach Mateusz (ES)
A.59
1FSU-W1
Matematyka zaawansowana (FSU1) - W30
Górnicki Jarosław (FA)
K.6
1FSU-W1
Matematyka zaawansowana (FSU1) - W30
Górnicki Jarosław (FA)
K.6
1FSU-W1
Polityka cyberbezpieczeństwa danych (FSU1) - W15
Nycz Mariusz (ES)
V.5
1FSU-W1
Przedmiot wybieralny I - Techniki wirtualnej rzeczywistości (FSU1) - W15
Nycz Mariusz (ES)
V.5
--- -x- 8:45-9:30
9:30-10:15 -x- --- 9:30-10:15
10:30-11:15
Zaawansowane metody eksploracji danych (FSU1) - P15
Piętal Michał (ES)
F.604
Metody matematyki dyskretnej w analizie danych (FSU1) - L15
Kosiorowska Anna (FD)
L.109
1FSU-W1
Informatyka kwantowa (FSU1) - W15
Stagraczyński Ryszard (FF)
V.18
1FSU-C1
Informatyka kwantowa (FSU1) - C15
Stagraczyński Ryszard (FF)
K.6
1FSU-W1
Metody probablistyczne w analizie ryzyka (FSU1) - W30
Trojnar-Spelina Lucyna (FD)
P.22
1FSU-W1
Metody probablistyczne w analizie ryzyka (FSU1) - W30
Trojnar-Spelina Lucyna (FD)
P.22
Metody probablistyczne w analizie ryzyka (FSU1) - L15
Jaworski Dawid (FB)
L.100A
--- --- -x- 10:30-11:15
11:15-12:00 --- -x- --- 11:15-12:00
12:15-13:00
1FSU-W1
Zaawansowane metody eksploracji danych (FSU1) - W20
Piętal Michał (ES)
B.303
1FSU-W1
Zaawansowane metody eksploracji danych (FSU1) - W20
Piętal Michał (ES)
B.303
1FSU-W1
Metody matematyki dyskretnej w analizie danych (FSU1) - W15
Włoch Iwona (FD)
K.6
1FSU-C1
Metody matematyki dyskretnej w analizie danych (FSU1) - C15
Włoch Iwona (FD)
K.6
1FSU-C1
Metody probablistyczne w analizie ryzyka (FSU1) - C30
Trojnar-Spelina Lucyna (FD)
P.22
1FSU-C1
Metody probablistyczne w analizie ryzyka (FSU1) - C30
Trojnar-Spelina Lucyna (FD)
P.22
--- --- --- -x- 12:15-13:00
13:00-13:45 --- --- -x- --- 13:00-13:45
14:00-14:45
Pracownia problemowa I (FSU1) - P15
Datsko Bohdan (FB)
L.109
Polityka cyberbezpieczeństwa danych (FSU1) - P30
Nycz Mariusz (ES)
--- ---
Polityka cyberbezpieczeństwa danych (FSU1) - P30
Nycz Mariusz (ES)
1FSU-C1
Wybrane zagadnienia matematyki wyższej po angielsku (FSU1) - C15
Michalski Adrian (FD)
V.5
Przedmiot wybieralny I - Techniki wirtualnej rzeczywistości (FSU1) - P15
Salach Mateusz (ES)
A.59
--- --- -x- 14:00-14:45
14:45-15:30 --- --- --- -x- --- 14:45-15:30
15:45-16:30
Wybrane zagadnienia matematyki wyższej po angielsku (FSU1) - P15
Michalski Adrian (FD)
L.110
---
Zaawansowane metody eksploracji danych (FSU1) - L25
Kuraś Paweł (ES)
F.502
Zaawansowane metody eksploracji danych (FSU1) - L25
Kuraś Paweł (ES)
F.502
--- --- --- --- --- -x- 15:45-16:30
16:30-17:15 --- --- --- --- --- -x- --- 16:30-17:15
17:30-18:15 --- --- --- --- --- --- --- --- --- -x- 17:30-18:15
18:15-19:00 --- --- --- --- --- --- --- --- -x- --- 18:15-19:00
19:15-20:00 -x- -x- --- --- -x- -x- -x- -x- -x- -x- 19:15-20:00
20:00-20:45 -x- -x- --- --- -x- -x- -x- -x- -x- -x- 20:00-20:45
Plan zajęć wygenerowany przez FET 6.8.4 w 6.03.2023 17:15

back to the top

Politechnika Rzeszowska
1FSU-L2
Poniedziałek A Poniedziałek B Wtorek A Wtorek B Środa A Środa B Czwartek A Czwartek B Piątek A Piątek B
7:00-7:45 -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- 7:00-7:45
7:45-8:30 -x- -x- --- ---
1FSU-C1
Matematyka zaawansowana (FSU1) - C45
Górnicki Jarosław (FA)
V.5
1FSU-C1
Matematyka zaawansowana (FSU1) - C45
Górnicki Jarosław (FA)
V.5
--- --- -x- -x- 7:45-8:30
8:45-9:30
1FSU-W1
Aspekty społeczne gromadzenia i analizy danych (FSU1) - W15
Moczuk Eugeniusz (ZH)
P.15
Metody matematyki dyskretnej w analizie danych (FSU1) - L15
Kosiorowska Anna (FD)
L.109
1FSU-W1
Matematyka zaawansowana (FSU1) - W30
Górnicki Jarosław (FA)
K.6
1FSU-W1
Matematyka zaawansowana (FSU1) - W30
Górnicki Jarosław (FA)
K.6
1FSU-W1
Polityka cyberbezpieczeństwa danych (FSU1) - W15
Nycz Mariusz (ES)
V.5
1FSU-W1
Przedmiot wybieralny I - Techniki wirtualnej rzeczywistości (FSU1) - W15
Nycz Mariusz (ES)
V.5
--- -x- 8:45-9:30
9:30-10:15 -x- --- 9:30-10:15
10:30-11:15
Przedmiot wybieralny I - Techniki wirtualnej rzeczywistości (FSU1) - L15
Salach Mateusz (ES)
A.59
Zaawansowane metody eksploracji danych (FSU1) - P15
Piętal Michał (ES)
F.604
1FSU-W1
Informatyka kwantowa (FSU1) - W15
Stagraczyński Ryszard (FF)
V.18
1FSU-C1
Informatyka kwantowa (FSU1) - C15
Stagraczyński Ryszard (FF)
K.6
1FSU-W1
Metody probablistyczne w analizie ryzyka (FSU1) - W30
Trojnar-Spelina Lucyna (FD)
P.22
1FSU-W1
Metody probablistyczne w analizie ryzyka (FSU1) - W30
Trojnar-Spelina Lucyna (FD)
P.22
---
Metody probablistyczne w analizie ryzyka (FSU1) - L15
Jaworski Dawid (FB)
L.100A
--- -x- 10:30-11:15
11:15-12:00 --- -x- --- 11:15-12:00
12:15-13:00
1FSU-W1
Zaawansowane metody eksploracji danych (FSU1) - W20
Piętal Michał (ES)
B.303
1FSU-W1
Zaawansowane metody eksploracji danych (FSU1) - W20
Piętal Michał (ES)
B.303
1FSU-W1
Metody matematyki dyskretnej w analizie danych (FSU1) - W15
Włoch Iwona (FD)
K.6
1FSU-C1
Metody matematyki dyskretnej w analizie danych (FSU1) - C15
Włoch Iwona (FD)
K.6
1FSU-C1
Metody probablistyczne w analizie ryzyka (FSU1) - C30
Trojnar-Spelina Lucyna (FD)
P.22
1FSU-C1
Metody probablistyczne w analizie ryzyka (FSU1) - C30
Trojnar-Spelina Lucyna (FD)
P.22
--- --- --- -x- 12:15-13:00
13:00-13:45 --- --- -x- --- 13:00-13:45
14:00-14:45 ---
Pracownia problemowa I (FSU1) - P15
Datsko Bohdan (FB)
L.109
Zaawansowane metody eksploracji danych (FSU1) - L25
Kuraś Paweł (ES)
F.502
Zaawansowane metody eksploracji danych (FSU1) - L25
Kuraś Paweł (ES)
F.502
Wybrane zagadnienia matematyki wyższej po angielsku (FSU1) - P15
Michalski Adrian (FD)
L.110
1FSU-C1
Wybrane zagadnienia matematyki wyższej po angielsku (FSU1) - C15
Michalski Adrian (FD)
V.5
---
Przedmiot wybieralny I - Techniki wirtualnej rzeczywistości (FSU1) - P15
Salach Mateusz (ES)
A.59
--- -x- 14:00-14:45
14:45-15:30 --- --- -x- --- 14:45-15:30
15:45-16:30 --- ---
Polityka cyberbezpieczeństwa danych (FSU1) - P30
Nycz Mariusz (ES)
Polityka cyberbezpieczeństwa danych (FSU1) - P30
Nycz Mariusz (ES)
--- --- --- --- --- -x- 15:45-16:30
16:30-17:15 --- --- --- --- --- --- -x- --- 16:30-17:15
17:30-18:15 --- --- --- --- --- --- --- --- --- -x- 17:30-18:15
18:15-19:00 --- --- --- --- --- --- --- --- -x- --- 18:15-19:00
19:15-20:00 -x- -x- --- --- -x- -x- -x- -x- -x- -x- 19:15-20:00
20:00-20:45 -x- -x- --- --- -x- -x- -x- -x- -x- -x- 20:00-20:45
Plan zajęć wygenerowany przez FET 6.8.4 w 6.03.2023 17:15

back to the top

Politechnika Rzeszowska
1FSU-L3
Poniedziałek A Poniedziałek B Wtorek A Wtorek B Środa A Środa B Czwartek A Czwartek B Piątek A Piątek B
7:00-7:45 -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- 7:00-7:45
7:45-8:30 -x- -x- --- ---
1FSU-C1
Matematyka zaawansowana (FSU1) - C45
Górnicki Jarosław (FA)
V.5
1FSU-C1
Matematyka zaawansowana (FSU1) - C45
Górnicki Jarosław (FA)
V.5
--- --- -x- -x- 7:45-8:30
8:45-9:30
1FSU-W1
Aspekty społeczne gromadzenia i analizy danych (FSU1) - W15
Moczuk Eugeniusz (ZH)
P.15
Zaawansowane metody eksploracji danych (FSU1) - P15
Piętal Michał (ES)
F.505
1FSU-W1
Matematyka zaawansowana (FSU1) - W30
Górnicki Jarosław (FA)
K.6
1FSU-W1
Matematyka zaawansowana (FSU1) - W30
Górnicki Jarosław (FA)
K.6
1FSU-W1
Polityka cyberbezpieczeństwa danych (FSU1) - W15
Nycz Mariusz (ES)
V.5
1FSU-W1
Przedmiot wybieralny I - Techniki wirtualnej rzeczywistości (FSU1) - W15
Nycz Mariusz (ES)
V.5
--- -x- 8:45-9:30
9:30-10:15 -x- --- 9:30-10:15
10:30-11:15
Pracownia problemowa I (FSU1) - P15
Datsko Bohdan (FB)
L.110
Przedmiot wybieralny I - Techniki wirtualnej rzeczywistości (FSU1) - L15
Salach Mateusz (ES)
A.59
1FSU-W1
Informatyka kwantowa (FSU1) - W15
Stagraczyński Ryszard (FF)
V.18
1FSU-C1
Informatyka kwantowa (FSU1) - C15
Stagraczyński Ryszard (FF)
K.6
1FSU-W1
Metody probablistyczne w analizie ryzyka (FSU1) - W30
Trojnar-Spelina Lucyna (FD)
P.22
1FSU-W1
Metody probablistyczne w analizie ryzyka (FSU1) - W30
Trojnar-Spelina Lucyna (FD)
P.22
--- --- --- -x- 10:30-11:15
11:15-12:00 --- --- -x- --- 11:15-12:00
12:15-13:00
1FSU-W1
Zaawansowane metody eksploracji danych (FSU1) - W20
Piętal Michał (ES)
B.303
1FSU-W1
Zaawansowane metody eksploracji danych (FSU1) - W20
Piętal Michał (ES)
B.303
1FSU-W1
Metody matematyki dyskretnej w analizie danych (FSU1) - W15
Włoch Iwona (FD)
K.6
1FSU-C1
Metody matematyki dyskretnej w analizie danych (FSU1) - C15
Włoch Iwona (FD)
K.6
1FSU-C1
Metody probablistyczne w analizie ryzyka (FSU1) - C30
Trojnar-Spelina Lucyna (FD)
P.22
1FSU-C1
Metody probablistyczne w analizie ryzyka (FSU1) - C30
Trojnar-Spelina Lucyna (FD)
P.22
Metody matematyki dyskretnej w analizie danych (FSU1) - L15
Kosiorowska Anna (FD)
L.109
--- --- -x- 12:15-13:00
13:00-13:45 --- -x- --- 13:00-13:45
14:00-14:45
Przedmiot wybieralny I - Techniki wirtualnej rzeczywistości (FSU1) - P15
Salach Mateusz (ES)
A.59
Zaawansowane metody eksploracji danych (FSU1) - L25
Kuraś Paweł (ES)
F.502
Polityka cyberbezpieczeństwa danych (FSU1) - P30
Nycz Mariusz (ES)
Polityka cyberbezpieczeństwa danych (FSU1) - P30
Nycz Mariusz (ES)
---
1FSU-C1
Wybrane zagadnienia matematyki wyższej po angielsku (FSU1) - C15
Michalski Adrian (FD)
V.5
--- --- --- -x- 14:00-14:45
14:45-15:30 --- --- --- -x- --- 14:45-15:30
15:45-16:30
Zaawansowane metody eksploracji danych (FSU1) - L25
Kuraś Paweł (ES)
F.502
---
Metody probablistyczne w analizie ryzyka (FSU1) - L15
Jaworski Dawid (FB)
L.110
Wybrane zagadnienia matematyki wyższej po angielsku (FSU1) - P15
Michalski Adrian (FD)
L.110
--- --- --- --- --- -x- 15:45-16:30
16:30-17:15 --- --- --- --- --- -x- --- 16:30-17:15
17:30-18:15 --- --- --- --- --- --- --- --- --- -x- 17:30-18:15
18:15-19:00 --- --- --- --- --- --- --- --- -x- --- 18:15-19:00
19:15-20:00 -x- -x- --- --- -x- -x- -x- -x- -x- -x- 19:15-20:00
20:00-20:45 -x- -x- --- --- -x- -x- -x- -x- -x- -x- 20:00-20:45
Plan zajęć wygenerowany przez FET 6.8.4 w 6.03.2023 17:15

back to the top